Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Zoeken

Ons kantoor

Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Adresgegevens

Hoofdkantoor Groot Aalst:
Halsesteenweg 42
9402 Meerbeke (Ninove)
Tel: 054/24 75 15
Tel: 053/39 53 13
Fax: 054/24 75 16
Kantoor Aalst:
Kareelstraat 100
9300 Aalst
0484 18 74 34Kantoor Gent (op afspraak):
Brabantdam 150
9000 Gent
0484 18 74 34

Wat ver­an­dert in no­vem­ber voor uw geld?

Duur­de­re ster­ke­drank en die­sel zul­len vanaf deze maand wegen op uw bud­get. Een over­zicht van deze en alle an­de­re ver­an­de­rin­gen voor uw por­te­mon­nee.

Nieuw bil­jet van 20 euro

Elk jaar in no­vem­ber maakt de Eu­ro­pe­se Cen­tra­le Bank werk van een nieuw bil­jet. Dit jaar is het bil­jet van 20 euro aan de beurt. Het bevat een extra in­no­va­tief echt­heids­ken­merk: het por­tret­raam­pje in het ho­lo­gram. Als je het bil­jet tegen het licht houdt, wordt het raam­pje door­zich­tig en toont het een por­tret van Eu­ro­pa. Het nieu­we bil­jet is er vanaf 25 no­vem­ber.

Ho­ge­re ac­cijn­zen op drank en die­sel gaan in

In het kader van de taxshift wor­den de ac­cijn­zen op die­sel  op 1 no­vem­ber ver­hoogd, in eer­ste in­stan­tie met 2 euro op een tank van 50 liter - in de ko­men­de jaren komt er nog eens 2 en 3 euro bij. Door het ver­leng­de week­end van Al­ler­hei­li­gen is dat aan de pomp mo­ge­lijk pas vanaf 4 no­vem­ber merk­baar. Pomp­hou­ders die nog niet aan de maxi­mum­prijs zaten, kun­nen de prijs ech­ter met­een al op­trek­ken. De ac­cijn­zen op ben­zi­ne dalen op ter­mijn, maar gaan nu door een ver­vroeg­de in­dexe­ring eerst 0,4 pro­cent hoger.

Ook de ac­cijn­zen op dran­ken gaan op 1 no­vem­ber hoger. Op een fles wijn komt er ruim 16 cent bij, op ster­ke­drank be­loopt de stij­ging ­ongeveer 2,60 euro per fles.

Ver­ko­per moet met ken­nis van zaken over con­su­men­ten­kre­diet spre­ken

Na de keuze van de kleur van de auto gaat het ge­sprek over op de ­financiering? Of in de elek­tro­zaak krijgt u een af­be­ta­lings­plan voor uw was­ma­chi­ne? Wie be­mid­delt voor het aan­gaan van kre­die­ten moet voort­aan zijn ken­nis daar­over be­wij­zen via een exa­men bij de toe­zicht­hou­der FSMA en ge­re­gi­streerd wor­den. Wie al lan­ger dan een jaar ac­tief is, krijgt wel 18 maan­den de tijd om dat in orde te maken. De con­tro­le op de toe­gang tot het ­beroep vult de ver­ster­king van de con­su­men­ten­be­scher­ming aan. Op 1 april ver­schoof al de be­wijs­last als er af­be­ta­lings­pro­ble­men op­dui­ken: het is aan de kre­diet­ge­ver te be­wij­zen dat hij ge­noeg in­for­ma­tie gaf en het aan­ge­pas­te kre­diet bood.

Num­mer­plaat wordt duur­der

Een ge­per­so­na­li­seer­de num­mer­plaat wordt vanaf no­vem­ber dub­bel zo duur: de prijs er­voor stijgt van 1.000 naar 2.000 euro. De prijs voor een ge­wo­ne num­mer­plaat neemt even­eens wat toe, van 26 naar 30 euro.