Aankoop van een auto : zie stappen in de vergroening

De fiscale aftrekbaarheid van voertuigen met een verbrandingsmotor (diesel, benzine én hybride) verdwijnt, terwijl het gunstregime voor elektrische voertuigen behouden blijft.

Kiezen tussen een diesel of benzine?

Als u met een bedrijfswagen rijdt die voor 30 juni 2023 aan vervanging toe is, dan hebt u nog de kans om tegen de huidige voorwaarden een benzine- of dieselwagen te kiezen. Voor personenauto’s op fossiele brandstof die u vanaf 1 juli 2023 koopt, geldt een overgangsregeling (zie verder).

De kosten voor benzine- en dieselwagens zijn vandaag voor 50 tot 80 procent aftrekbaar, afhankelijk van het type wagen. E-wagens kunnen voor 100 procent fiscaal worden afgetrokken, maar zijn duurder in aankoop waardoor u over een hoger leasingbudget moet beschikken dan voor een gelijkaardige auto met een verbrandingsmotor.

Koopt u vanaf 2026 een leasewagen op benzine of diesel, dan is die niet meer aftrekbaar, terwijl elektrische wagens die in dat jaar geleased worden voor 100 procent aftrekbaar zijn.

Maar ook voor elektrische leasewagens daalt het fiscaal voordeel geleidelijk:

  • Aangeschaft in 2027: 95% aftrek
  • Aangeschaft in 2028: 90% aftrek
  • Aangeschaft in 2029: 82,5% aftrek
  • Aangeschaft in 2030: 75% aftrek
  • Aangeschaft in 2031: 67,5% aftrek

Voor de uitstotende wagens die vóór 1 juli 2023 besteld zijn, blijven de huidige regels in verband met de fiscale aftrekbaarheid gelden. De wagen zal dus nooit meer dan 100% aftrekbaar zijn en niet minder dan 50% (40% voor wagens met meer dan 200 g CO2 -uitstoot). Het minimum in de personenbelasting blijft 75% voor wagens besteld vóór 1 januari 2018.

Wagens besteld in de periode 01.07.2023 – 31.12.2025

Uitdoofregeling. Voor wagens die tussen 1 juli 2023 en 31 december 2025 besteld worden geldt een uitdoofregeling. De huidige fiscale regels blijven van toepassing tot en met aanslagjaar (aj.) 2025. Vanaf aj. 2026 start de uitdoofregeling en daalt de maximale aftrek jaarlijks met 25% waardoor de fiscale aftrek vanaf aj. 2029 0% bedraagt.

Voorbeeld

 

EENMANSZAAK

Wat de aftrek van het beroepsmatige gedeelte van de kosten van bedrijfswagens betreft, bestond tot voor kort een afzonderlijke autofiscaliteit voor zelfstandigen die hun beroepsactiviteit via een eenmanszaak uitoefenen.

  • Sinds 1 januari 2020 is de fiscale aftrekbaarheid van autokosten in de personenbelasting aangepast en zijn deze kosten voortaan slechts aftrekbaar zoals in de vennootschapsbelasting volgens de formule 120% – (0,5% x coëfficiënt x aantal gram CO2/km). Wel blijft er in de personenbelasting een minimaal aftrekpercentage van 75% bestaan voor wagens aangekocht vóór 1 januari 2018 (tenzij een CO2 van 200 g/km of meer, dan altijd 40% aftrekbaar).