Betalingsuitstel bij de bank , wat na 31 maart 2021?

Niet enkel voor particulieren, maar ook voor ondernemingen die een krediet hebben (bv. voor een investering in vastgoed) bestaat de mogelijkheid om in bepaalde gevallen betalingsuitstel te krijgen van de bank wegens de coronacrisis. Hoe zit dat precies en hoe voordelig is dat?

Wie door de coronamaatregelen problemen heeft om zijn woonkrediet terug te betalen, kon bij zijn bank betalingsuitstel vragen. Zo’n aanvraag kan nog tot 31 maart. Maar wat nadien?
Kan ik nu nog betalingsuitstel voor mijn woonkrediet vragen?
In principe wel, maar u moet zich haasten.
De aanvraag dient uiterlijk voor eind maart te gebeuren. Iedereen die aan de voorwaarden voldoet, kan de betaalpauzeknop induwen. Denk daarbij aan inkomensverlies door ziekte of tijdelijke werkloosheid. Ook moet u uw krediet voor 1 april 2020 afgesloten hebben.
Het huidige betalingsuitstel kan worden aangevraagd voor maximum 3 maanden. Dat betekent dat u de pauzeknop maximaal tot 30 juni 2021 kan indrukken.
Let wel: in totaal kan het betalingsuitstel nooit meer dan 9 maanden bedragen (over 2020 en 2021 samen). Bovendien moet u rekening houden met een tiental kalenderdagen om uw aanvraag te verwerken. Wilt u uitstel van betaling voor een maandaflossing die verschuldigd is op 1 april 2021, dan bent u voor die maand dus al te laat.
Wat houdt het betalingsuitstel concreet in?

U betaalt in die periode intresten noch kapitaal terug. Na de betaalpauze hernemen de maandelijkse aflossingen. Er is dan wel een verschil in de verrekening van de intresten.
Een gezin met een nettomaandinkomen dat lager of gelijk is aan 1.700 euro zal wanneer de kredietaflossingen hervatten dezelfde maandlast als voordien betalen. Als uw nettogezinsinkomen hoger dan 1.700 euro is, dan hernemen de betalingen met een iets hogere maandlast. Voor die groep worden de uitgestelde intresten over de resterende looptijd verrekend.
Er worden geen dossier- of administratieve kosten in rekening gebracht als u betalingsuitstel aanvraagt.
Wat is het gevolg?
De looptijd van het krediet wordt dan verlengd met de periode van het betalingsuitstel. Het maximale betalingsuitstel is negen maanden.

Wat na 31 maart?
Komt u toch niet meer in aanmerking voor de steunmaatregel van de banken, maar hebt u het nog altijd moeilijk om uw woonkrediet af te lossen?
De bankenfederatie Febelfin raadde eerder al aan om in dialoog te gaan met uw bank als u geconfronteerd wordt met betalingsproblemen.
BNP Paribas Fortis, de marktleider in woonkredieten, laat weten dat het na 31 maart toch nog een aantal uitstelmogelijkheden blijft aanbieden.
 Optie 1: bij het Soepel Woonkrediet van de bank kunt u tijdelijk maandelijks minder terugbetalen als u een tegenslag heeft. U schorst de kapitaalaflossingen voor zes maanden op en betaalt alleen de intresten af. ‘U mag de terugbetaling van uw woonkrediet twee keer zes maanden schorsen bij verlies van uw job, (feitelijke) scheiding, ziekte of invaliditeit, overlijden van de medekredietnemer, of als de woning niet beschikbaar is door schade’.
Uw krediet moet wel al minstens twaalf maanden lopen.
 Optie 2: wie al betalingsuitstel genoot dankzij de steunmaatregel van de banken kan daarvan een verlenging vragen tot 30 september 2021.
Let wel: die verlenging geldt alleen voor de kapitaalaflossingen (en niet langer voor de intresten).
 Optie 3: klanten die nog geen uitstel vroegen, kunnen bij BNP Paribas Fortis kapitaaluitstel vragen wegens inkomensverlies door de coronacrisis, en dat tot 30 september 2021. U betaalt hier wel 250 euro dossierkosten.
Wat doen de andere banken? KBC laat weten dat de situatie van elke klant individueel moet worden bekeken. ‘We raden alle klanten aan op tijd in dialoog te gaan met hun bankier voor een oplossing op maat, zowel wat de woonkredieten als wat de andere kredieten betreft’.
Hetzelfde geluid bij Belfius. ‘In geval van tijdelijke betalingsproblemen gaan we altijd in samenspraak met de kredietnemer op zoek naar de beste oplossing voor zijn specifieke persoonlijke situatie. Enkele mogelijkheden om de kredietlast van een woonkrediet (tijdelijk) te verlichten zijn het contractuele betalingsuitstel, het uitstel van kapitaal of de verlenging van de looptijd van het krediet’

Nog extra uitstel tot 30 juni 2021?
Drie maanden extra. De financiële sector heeft zich nu geëngageerd om het uitstel van terugbetaling te verlengen tot maximaal 30 juni 2021, dus drie maanden extra. De aanvraag voor dit extra betalingsuitstel moet vóór eind maart 2021 gebeuren. U dient het best op tijd uw aanvraag in; de banken nemen een marge van tien kalenderdagen. Er zullen ook nu geen dossier- of administratiekosten aangerekend worden. De grens van maximaal negen maanden betalingsuitstel over 2020 en 2021 blijft wel bestaan.
De vier voorwaarden hierboven vermeld blijven ook van toepassing.
Enkel voor ‘gezonde ondernemingen’. Voor ondernemingen met een toekomstperspectief zullen de banken een betalingsuitstel toekennen tot 30 juni 2021, zelfs als de limiet van maximaal negen maanden betalingsuitstel zo overschreden wordt. Welke criteria daar precies voor gelden, vindt u ook terug in de downloadzone.