Cashflow wat is dat?

Ondernemers willen weten wat ze effectief financieel hebben verdiend.  Een resultatenrekening geeft de winst of het verlies weer van de onderneming, maar steeds meer wordt de cashflow bekeken door de financiële instellingen en schuldeisers.

Wat is de kasstroom …

De kasstroom (ook cashflow genoemd) is het geld dat een onderneming werkelijk heeft verdiend.  Het wordt berekend door de som van de winst en de afschrijvingen.

Bedrijven die over voldoende kasstroom beschikken, zijn in staat om hun financiële verplichtingen (zoals het afbetalen van schulden) op korte termijn na te komen of hebben nog ruimte om investeringen te doen.

Wat is vrije kasstroom …

De beste graadmeter voor de financiële gezondheid is de vrije kasstroom (ook vrije cashflow genoemd) = de beschikbare cashflow na aftrek van investeringen.

Voorbeeld …

Winst na belastingen : 10.000 euro

Afschrijvingen : 13.000 euro

Kapitaalsaflossingen : 11.000 euro

Berekening Cashflow

Winst + afschrijvingen = 10.000 + 13.000 = 23.000 euro

Berekening van de vrije Cashflow

Cashflow – kapitaalsaflossingen = 23.000 – 11.000 = 12.000 euro

Conclusie

De onderneming heeft financieel 23.000 euro verdiend

Na afbetaling van de leningen heeft de onderneming netto 12.000 euro over.

Dit is de vrije ruimte om investeringen te doen ofwel om een bijkomende financiering aan te gaan met een maandelijkse aflossing van maximaal 1.000 euro kapitaal en intresten.