De correcte verwerking van kapitaalsubsidies

Kapitaalsubsidies worden op het passief van de balans geboekt, eventueel uitgesplitst tussen kapitaalsubsidies en uitgestelde belastingen. Deze subsidies worden gelijkmatig met de afschrijvingen op gesubsidieerde investeringen in resultaat genomen. Ze worden geboekt op de datum waarop ze komen vast te staan.
De vraag stelt zich hoe dergelijke subsidies boekhoudkundig moeten worden verwerkt. In een recent advies (CBN Advies 2009/3 d.d. 11 februari 2009) geeft de Commissie voor Boekhoudkundige Normen hierop een antwoord.
meer info ( zie pdf)