Dividenden uitkeren aan 15 of 25 %?

 

 

Het verlaagd tarief is van toepassing voor “aandelen die vanaf 1 januari 1994 zijn uitgegeven en die op naam ingeschreven zijn bij de uitgever ervan of die in België in open bewaargeving zijn gegeven bij een bank, een openbare kredietinstelling, een beursvennootschap of een spaarkas wanneer die aandelen werden uitgegeven vanaf 1 januari 1994 ter vertegenwoordiging van het maatschappelijk kapitaal en overeenstemmen met inbrengen in geld”.
Er werden een aantal antimisbruikbepalingen ingevoerd betreffende de toepassing van het verlaagd tarief van 15 % zoals de “aandelen waarop de dividenden betrekking hebben mogen geen enkel voorrecht toekennen ten opzichte van de andere door de vennootschap uitgegeven aandelen”. Hiermee wil men vermijden dat de uitgifte van nieuwe aandelen zou bevoordeeld worden ten opzichte van oude aandelen waardoor een groter gedeelte van de dividenden in aanmerking zou komen voor het verlaagd tarief van 15 %.
Bovenstaande ruling handelt over deze antimisbruikbepaling. In casu ging het om een vennootschap, opgericht na 1 januari 1994, die verschillende aandelencategorieën (aandelen met stemrecht en aandelen zonder stemrecht) bezit. Alle aandelen staan op naam. Volgens art. 480 Wetboek van vennootschappen geven aandelen zonder stemrecht recht op een “preferent dividend”. Staat dit voorrecht de toepassing van het verlaagd tarief in de weg?
In casu had de vennootschap enkel aandelen die uitgegeven werden na 1 januari 1994 waardoor zij dacht dat de antimisbruikbepaling niet van toepassing was omdat zij geen oude aandelen heeft die dateren van vóór 1 januari 1994, maar de Rulingcommissie gaat hier niet mee akkoord. Volgens de Rulingcommissie moet vergeleken worden met de nieuwe aandelen en de aandelen die niet in aanmerking komen voor het verlaagd tarief, ongeacht de datum van uitgifte van de aandelen.
De antimisbruikbepaling is niet van toepassing op de voorrechten die verbonden zijn aan de nieuwe aandelen (het ‘preferent’ dividend) aangezien alle aandelen aan de grondvoorwaarden voor het verlaagd tarief voldoen, aldus de Rulingcommissie.