Een eindejaarsgeschenk : zit de belasting ook aan tafel?

1.U overweegt om eindejaarsgeschenk te geven aan je werknemers.

Het is echter belangrijk om te weten hoe deze geschenken fiscaal behandeld worden.

Belasting op Geschenken:

 • Belastbaarheid: In principe worden geschenken aan werknemers beschouwd als een belastbaar voordeel. Echter, geschenken tot 50 euro worden gezien als een ‘gering’ voordeel en zijn vrijgesteld van belasting.
 • Specifiek voor Eindejaarsgeschenken: Voor eindejaarsgeschenken geldt een maximumbedrag van 40 euro om als gering sociaal voordeel te worden beschouwd.

Aftrekbaarheid van Geschenken:

 • Voorwaarden voor Aftrek: Geschenken in natura, cash of geschenkcheques kunnen onder bepaalde voorwaarden voor 100% aftrekbaar zijn als beroepskosten.
 • Uniformiteit: Alle werknemers moeten hetzelfde geschenk ontvangen, met een maximum van 40 euro per werknemer per jaar. U kunt dit bedrag opsplitsen in bijvoorbeeld een deel in natura en een deel via een cadeaucheque.
 • Gelegenheid: Geschenken moeten gelinkt zijn aan specifieke gelegenheden zoals Sinterklaas, Kerstmis, Nieuwjaar of een verjaardag.

Geschenkcheques:

 • Voorwaarden: Geschenkcheques moeten ingewisseld kunnen worden bij ondernemingen die overeenkomsten hebben met de uitgevers van de cheques. Ze mogen een geldigheidsduur van maximaal één jaar hebben en mogen niet in geld worden terugbetaald.

Socialezekerheidsbijdragen:

 • Algemene Regel: Normaal gezien betaalt u socialezekerheidsbijdragen op alle geschenken.
 • Vrijstelling: U kunt deze bijdragen vermijden als u voldoet aan de eerdergenoemde voorwaarden van uniformiteit en maximale waarde. Overschrijdt u de toegestane waarde, dan betaalt u RSZ-bijdragen over het volledige bedrag.

2. Bij het plannen van een personeelsfeest

is het belangrijk om de fiscale regelgeving te begrijpen om de kosten effectief te beheren. Hier zijn enkele essentiële punten om te overwegen:

 1. Volledige Aftrekbaarheid: U kunt de kosten van uw personeelsfeest volledig fiscaal aftrekbaar maken door ervoor te zorgen dat het een collectief sociaal voordeel is. Dit betekent dat u alle medewerkers moet uitnodigen. Het is niet vereist dat iedereen daadwerkelijk aanwezig is, maar de uitnodiging moet voor iedereen gelden.
 2. Beperkingen en Uitzonderingen: Houd er rekening mee dat de volledige aftrekbaarheid beperkt is tot één feest per jaar en specifiek geldt voor restaurant- en receptiekosten. Daarnaast is matigheid in de uitgaven per persoon essentieel om binnen de fiscale richtlijnen te blijven.
 3. Fiscaal Vriendelijke Geschenken: Geschenken aan medewerkers zijn volledig aftrekbaar, mits de waarde per werknemer en kind niet meer dan € 40 incl. btw per jaar bedraagt.
 4. Animatie en Extra’s: De btw op kosten voor entertainment, zoals een DJ of live band, en andere diensten zoals de huur van een tent, is volledig recupereerbaar.

3. Bij het geven van relatiegeschenken

zijn er enkele belangrijke fiscale overwegingen die u in acht moet nemen:

Aftrekbaarheid van Kosten:

 • Algemene Regel: De kosten voor relatiegeschenken zijn voor 50% aftrekbaar, mits het gaat om zakelijke geschenken. Kosten voor privégeschenken zijn niet aftrekbaar.
 • Beroepsmatig Karakter: Het is essentieel dat uw bedrijf het zakelijk karakter van deze kosten kan aantonen. De aard van het geschenk is hierbij niet van belang voor de fiscus.

Specifieke Regels voor Zelfstandigen:

 • Fiche 281.50: Voor geschenken aan zelfstandigen die de waarde van € 125 overschrijden, moet in principe een fiche 281.50 opgesteld worden. Deze kosten zijn dan voor 100% aftrekbaar.
 • Regels voor Particulieren: Voor particuliere ontvangers geldt de grens van € 125 niet, en blijft de uitgave 50% aftrekbaar. Echter, de fiscus kan de kosten verwerpen als ze als ‘overdreven’ worden beschouwd.

Btw op Relatiegeschenken:

 • Recuperatie van Btw: De btw op relatiegeschenken is volledig recupereerbaar, zolang de waarde per geschenk en per begunstigde minder dan € 50 excl. btw bedraagt. Als de waarde hoger ligt, kan de btw niet meer worden teruggevorderd.
 • Niet-Recupereerbare Btw: Btw die niet recupereerbaar is, mag voor 50% als beroepskosten worden afgetrokken.
 • Uitzonderingen: Let op, btw op sterke drank (met een alcoholpercentage boven de 22%) en rookwaren is nooit aftrekbaar.

Voor specifieke vragen of meer gedetailleerd advies over uw situatie, staan wij klaar om u te helpen.