Fiscale kengetallen

Aanslagjaar 2015

 

 • Revalorisatiecoëfficiënt voor huurinkomsten: 4,23
 • Tarief notionele interestaftrek = max. 2,630% voor grote en max. 3,130% voor kleine vennootschappen
 • Minimumbezoldiging bedrijfsleiders (cf. verlaagd tarief in de vennootschapsbelasting) = 36.000 EUR
 • Forfait verwarming bedrijfsleiders = 1.900 EUR
 • Forfait elektriciteit bedrijfsleiders = 940 EUR
 • Indexatiecoëfficiënt kadastraal inkomen = 1,7000 (AJ  2014 in de OV; AJ 2015 in de PB)
 • Aftrek van restaurantkosten = 69%
 • VAA privégebruik bedrijfswagen werknemer : 6/7 x catalogusprijs x CO2-percentage, waarbij CO2-percentage = 5,5% voor diesel met uitstoot van 93 g/km en voor benzine met uitstoot van 112 g/km, en stijging of daling met 0,1% per gram boven of beneden referentie-uitstoot
 • Vrijgesteld bedrag pc-privé: 840 EUR
 • VAA kosteloze terbeschikkingstelling internetaansluiting en internetabonnement: 60 EUR
 • VAA kosteloze terbeschikkingstelling van pc: 180 EUR
 • Vrijgesteld bedrag terugbetaling woon-werkverkeer: 380 EUR
 • Kilometervergoeding gebruik fiets voor woon-werkverkeer: 0,22 EUR/km
 • Vrijgesteld bedrag loonbonus: 2.722 EUR

 

 

Aanslagjaar 2014

 • Revalorisatiecoëfficiënt voor huurinkomsten = 4,19
 • Tarief notionele interestaftrek = max. 2,742% voor grote en max. 3,242 % voor kleine vennootschappen
 • Minimumbezoldiging bedrijfsleiders (cf. verlaagd tarief in de vennootschapsbelasting) = 36.000 EUR
 • Forfait verwarming bedrijfsleiders = 1.870 EUR
 • Forfait elektriciteit bedrijfsleiders = 930 EUR
 • Indexatiecoëfficiënt kadastraal inkomen = 1,6813 (AJ 2013 in de OV; AJ 2014 in de PB)
 • Aftrek van restaurantkosten =  69%
 • Aftrek brandstofkosten = 75% (voor andere autokosten is de fiscale aftrekbaarheid als beroepskost in de vennootschapsbelasting afhankelijk van de CO2-uitstoot van het betrokken voertuig)
 • VAA privégebruik bedrijfswagen werknemer : 6/7 x catalogusprijs x CO2-percentage, waarbij CO2-percentage = 5,5% voor diesel met uitstoot van 95 g/km en voor benzine met uitstoot van 116 g/km, en stijging of daling met 0,1% per gram boven of beneden referentie-uitstoot
 • VAA kosteloze terbeschikkingstelling van pc: 180 EUR
 • Vrijgesteld bedrag pc-privé: 830 EUR
 • VAA kosteloze terbeschikkingstelling internetaansluiting en internetabonnement: 60 EUR
 • Vrijgesteld bedrag terugbetaling woon-werkverkeer: 380 EUR
 • Debetinterest op rekening-courant = 8,80%
 • Kilometervergoeding gebruik fiets voor woon-werkverkeer: 0,22 EUR/km
 • Vrijgesteld bedrag loonbonus: 2.695 EUR

 

Aanslagjaar 2013

 • Revalorisatiecoëfficiënt voor huurinkomsten = 4,10
 • Tarief notionele interestaftrek = max. 3% voor grote en max. 3,5 % voor kleine vennootschappen
 • Minimumbezoldiging bedrijfsleiders (cf. verlaagd tarief in de vennootschapsbelasting) = 36.000 EUR
 • Forfait verwarming bedrijfsleiders = 1.820 EUR
 • Forfait elektriciteit bedrijfsleiders = 910 EUR
 • Indexatiecoëfficiënt kadastraal inkomen = 1,6349 (AJ 2012 i nde OV; AJ 2013 in de PB)
 • Aftrek van restaurantkosten = 69 %
 • Aftrek brandstofkosten = 75 % (voor andere autokosten is de fiscale aftrekbaarheid als beroepskost in de vennootschapsbelasting afhankelijk van de CO2-uitstoot van het betrokken voertuig)
 • VAA privégebruik bedrijfswagen werknemer : 6/7 x catalogusprijs x CO2-percentage, waarbij CO2-percentage = 5,5% voor diesel met uitstoot van 95 g/km en voor benzine met uitstoot van 115 g/km, en stijging of daling met 0,1% per gram boven of beneden referentie-uitstoot
 • VAA kosteloze terbeschikkingstelling van pc: 180 EUR
 • VAA kosteloze terbeschikkingstelling internetaansluiting en internetabonnement: 60 EUR
 • Debetinterest op rekening-courant = 9,50%
 • Vrijgesteld bedrag terugbetaling woon-werkverkeer: 370 EUR

Aanslagjaar 2012

 • Revalorisatiecoëfficiënt voor huurinkomsten = 3,97
 • Minimumbezoldiging bedrijfsleiders (cf. verlaagd tarief in de vennootschapsbelasting) = 36.000 EUR
 • Forfait verwarming bedrijfsleiders = 1.640 EUR
 • Forfait elektriciteit bedrijfsleiders = 820 EUR
 • Tarief notionele interestaftrek = max. 3,425 % voor grote en max. 3,925 % voor kleine vennootschappen
 • Indexatiecoëfficiënt kadastraal inkomen = 1,5790 (AJ 2011 en de OV; AJ 2012 in de PB)
 • Aftrek van restaurantkosten = 69 %
 • Aftrek brandstofkosten = 75 % (voor andere autokosten is de fiscale aftrekbaarheid als beroepskost in de vennootschapsbelasting afhankelijk van de CO2-uitstoot van het betrokken voertuig)
 • VAA pw diesel: CO2-uitstoot in g/km x 5.000 km of 7.500 km x 0,00237 EUR/km
 • VAA pw benzine, LPG, aardgas: CO2,-uitstoot in g/km x 5.000 km of 7.500 km x 0,00216 EUR/km
 • Debetintresten op rekening-courant =  8,50%
 • Vrijgesteld bedrag terugbetaling woon-werkverkeer: 350 EUR

Aanslagjaar 2011

 • Revalorisatiecoëfficiënt voor huurinkomsten = 3,87
 • Minimumbezoldiging bedrijfsleiders (cf. verlaagd tarief in de vennootschapsbelasting) = 36.000 EUR
 • Beroepskostenforfait bedrijfsleiders = 3 % (max 1.555,50 EUR)
 • Forfait verwarming bedrijfsleiders = 1.480 EUR
 • Forfait elektriciteit bedrijfsleiders = 740 EUR
 • Tarief notionele interestaftrek = max. 3,80 % voor grote en max. 4,30 % voor kleine vennootschappen
 • Indexatiecoëfficiënt kadastraal inkomen = 1,5461 (AJ 2010 in de OV; AJ 2011 in de PB)
 • Aftrek van restaurantkosten = 69 %
 • Aftrek brandstofkosten = 75 % (voor andere autokosten is de fiscale aftrekbaarheid als beroepskost in de vennootschapsbelasting afhankelijk van de CO2-uitstoot van het betrokken voertuig)
 • VAA pw diesel: CO2-uitstoot in g/km x 5.000 km of 7.500 km x 0,00230 EUR/km
 • VAA pw benzine, LPG, aardgas: CO2-uitstoot in g/km x 5.000 km of 7.500 km x 0,00210 EUR/km
 • Debetinterest op rekening-courant = 9 %

Aanslagjaar 2010

 • Revalorisatiecoëfficiënt voor huurinkomsten = 3,88
 • Minimumbezoldiging bedrijfsleiders = 36.000 EUR
 • Beroepskostenforfait bedrijfsleiders = 5 % (max 2.555 EUR)
 • Forfait verwarming bedrijfsleiders = 1.180 EUR
 • Forfait elektriciteit bedrijfsleiders = 590 EUR 
 • Indexatiecoëfficiënt kadastraal inkomen = 1,5461 (AJ 2009 in de OV; AJ 2010 in de PB)
 • Tarief notionele interestaftrek = 4,473 % voor grote en 4,973 % voor kleine vennootschappen
 • Aftrek van restaurantkosten = 69 %
 • Aftrek brandstofkosten = 100 %
 • Debetinterest op rekening-courant = 10,30 %

Aanslagjaar 2009

 • Revalorisatiecoëfficiënt voor huurinkomsten = 3,75
 • Minimumbezoldiging bedrijfsleiders = 36.000 EUR
 • Tarief notionele interestaftrek = 4,307 % voor grote en 4,807 % voor kleine vennootschappen
 • Indexatiecoëfficiënt kadastraal inkomen = 1,4796 (AJ 2008 in de OV; AJ 2009 in de PB)
 • Aftrek van restaurantkosten = 69 %
 • Debetinterest op rekening-courant = 11,20 %