Gratis verwarming en elektriciteit : verhoogde forfaits 2010

Bij KB van 3 december 2009 (BS 10 december 2009) worden deze forfaits als volgt in twee stappen verhoogd :

 


* leidinggevend personeel en bedrijfsleiders :

– het jaarlijkse forfait inzake ‘verwarming’ stijgt naar 1.480 EUR (momenteel 1.180 EUR) vanaf 1 januari 2010 en vervolgens naar 1.640 EUR vanaf 1 januari 2011;

– het jaarlijks forfait inzake ‘elektriciteit’ wordt verhoogd naar 740 EUR vanaf 1 januari 2010 (momenteel 590 EUR) om vervolgens, vanaf 1 januari 2011, 820 EUR te bedragen;


* andere verkrijgers :

– inzake verwarming stijgt het jaarlijks forfait vanaf 1 januari 2010 naar 740 EUR (momenteel 590 EUR) en vanaf 1 januari 2011 naar 820 EUR;

– inzake ‘elektriciteit’ bedraagt het jaarlijks forfait 370 EUR vanaf 1 januari 2010 (momenteel 295 EUR) om 410 EUR te bedragen met ingang van 1 januari 2011.