Hoe een erfpachtovereenkomst boekhoudkundig verwerken?

Heel wat verenigingen oefenen hun activiteiten uit op terreinen en in gebouwen waarvan ze geen eigenaar zijn, maar waarop ze als gevolg van een erfpachtcontract een zakelijk gebruiksrecht op lange termijn hebben.
de Commissie voor Boekhoudkundige Normen, na een publieke consultatieronde, een advies geformuleerd met betrekking tot de boekhoudkundige verwerking van deze erfpachtcontracten.
In deze bijdrage bespreken we de boekhoudkundige verwerking.
voor meer info ( zie pdf)