Kost zonder band met doel of activiteit vennootschap: aftrekverbod is niet ongrondwettig

 

Een vennootschap die juwelierswinkels uitbaat, stelt een huis kosteloos ter beschikking van haar zaakvoerder. In de statuten staat dat onroerende verrichtingen mogelijk zijn. De Administratie vindt dat de kosten gemaakt voor dit huis niet mogen worden afgetrokken. Volgens de Rechtbank van Luik staat nergens in de wet vermeld dat er een band moet zijn met het maatschappelijk doel vooraleer men kosten mag gaan aftrekken.

Volgens het Grondwettelijk Hof is het niet omdat alle inkomsten belast worden, automatisch alle kosten aftrekbaar zijn. Kosten zijn pas aftrekbaar als ze gemaakt zijn om belastbare inkomsten te verkrijgen. Er moet dus een band zijn met het maatschappelijk doel. Het aftrekverbod is het gevolg van de statutaire specialiteit van de rechtspersoon.
Het Grondwettelijk Hof wil niet oordelen ingeval de statutaire omschrijving heel wat ruimer is dan de gebruikelijke activiteit. Cassatie oordeelt dat de statutaire omschrijving er niet toe doet.