Nieuwe vennootschapsrecht : elke bestaande vennootschap zal komend jaar zijn statuten moeten herschrijven

Op 1 mei 2019 trad het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) in werking. Wanneer u bent opgericht sinds die datum, zijn uw statuten automatisch conform de nieuwe wetgeving. Wanneer u reeds langer bestaat, moet u zichzelf conformeren tegen uiterlijk 31 december 2023. Doet u dit niet, dan wordt u automatisch omgeschakeld naar de standaard bepalingen van het WVV. Maar u – als bestuurder/zaakvoerder – wordt persoonlijk en hoofdelijk aansprakelijk.
Overzicht hervorming vennootschapsrecht

Hierbij alvast een overzicht van de vier belangrijkste wijzigingen:

 • Minder vennootschapsvormen
 • BVBA wordt BV
 • CVBA wordt CV
 • NV blijft bestaan maar met wijzigingen
 • Van alle vennootschapsvormen worden er nog vier behouden:
 • Sommige vennootschapsvormen, zoals de CVOA en Comm.V.A, verdwijnen

Andere nieuwigheden

 • Ook deze veranderingen zullen stap voor stap in werking treden:
 • Het startkapitaal in de bv verdwijnt: vroeger bedroeg het startkapitaal van een bvba 18.550 euro. In de nieuwe bv ben je vrij om zonder enig kapitaal te starten.
 • ‘Eenhoofdigheid’ in de bv en nv: één vennoot volstaat om een bv of nv op te richten. Het doet er ook niet meer toe of het om een natuurlijk persoon of een rechtspersoon (bv. een vennootschap) gaat.

Wat met bestaande vennootschappen?

 • Die krijgen een overgangsperiode. Ze hebben tot 2024 de tijd om hun statuten volledig in overeenstemming te brengen met het nieuwe vennootschapsrecht. Doen ze dat niet, dan wordt hun onderneming automatisch omgevormd naar de meest conforme vorm.

Andere wijzigingen

 • Bij een BV spreekt men, net als bij de NV, van “bestuurders”. De term “zaakvoerders” zal enkel nog voorkomen bij de Maatschap, Comm.V. en VOF.
 • Aangezien er geen minimumkapitaal meer nodig is bij de oprichting van een BV en CV, verdwijnt het begrip “kapitaal” uit de boekhouding en de jaarrekening van een BV en CV. In het nieuwe WVV heeft men het nu over het “vermogen” van een vennootschap. In bestaande vennootschappen zal het kapitaal worden omgezet in reserves die op hun beurt tot het vermogen van de vennootschap behoren.
 • Een BV zal zijn winst pas kunnen uitkeren als het de liquiditeitstest en de balanstest

Tijdslijn

 • Vanaf 2021
  Bij een statutenwijziging worden de statuten automatisch aangepast aan het nieuwe WVV. Aangezien het begrip “maatschappelijk kapitaal” verdwenen is, wordt dit bij bestaande BV’s en CV’s automatisch omgevormd naar “vermogen”.
 • 1 januari 2024: afgeschafte rechtsvormen worden van rechtswege omgezet in de nieuwe vennootschapsvormen.