Onroerend verhuur: hoeveel belasting betaal je hierop?

Verhuur aan particulier.
Verhuurt u een ongemeubelde woning of appartement aan een particulier, dan wordt u niet belast op uw huurinkomsten, maar wel op het geïndexeerde kadastraal inkomen (ki) verhoogd met 40%. Verhuurt u een appartement met een ki van € 1.000, dan wordt u belast op een bedrag van € 2.448,60 of m.a.w. (€ 1.000 x 1,7491) x 1,40. Indien u in de schijf van 50% belastingen valt en de gemeentelijke opcentiemen 7% bedragen, dan betaalt u dus € 1.310 aan belastingen en dat ongeacht uw huurprijs.

Beroepsmatige verhuur?
Dat kost u een pak meer belastingen. In dat geval wordt u immers belast op uw werkelijk ontvangen huur. Vraagt u een maandelijkse huurprijs van € 750, dan wordt u dus tot 50% + opcentiemen belast op € 9.000 (€ 750 x 12). U mag van die huurprijs nog een forfaitaire kost van 40% in mindering brengen, met een maximum van 2/3 van het zgn. gerevaloriseerd (4,31) ki of m.a.w. € 2.873,33. U wordt dus belast op € 6.126.67 (€ 9.000 – € 2.873,33). Indien u in de schijf van 50% belastingen valt en de gemeentelijke opcentiemen 7% bedragen, dan betaalt u dus € 3.277,77 belastingen. Een beroepsmatige verhuur wordt zwaarder belast dan een verhuur aan een particulier. Houd daar dus rekening mee bij het bepalen van uw verhuurprijs om zodanig uw rendement te behouden.