Onroerende goederen buitenland

Sedert enkele jaren heeft België internationale verdragen tot automatische gegevensuitwisseling met heel wat landen afgesloten, de lijst aan landen die zich hierbij aansluiten groeit ook stelselmatig aan. De Belgische fiscus wordt op die manier direct op de hoogte gebracht van de identiteit van eigenaars van buitenlandse onroerende goederen.

De Belgische overheid werd de laatste jaren reeds enkele keren op de vingers getikt wegens ongelijke fiscale behandeling tussen binnenlandse en buitenlandse onroerende goederen. De overheid heeft daarom dus ook beslist om alle buitenlandse onroerende goederen, net zoals de Belgische onroerende goederen, een Kadestraal Inkomen (KI) toe te kennen.

Om dit KI vast te stellen heeft de overheid brieven verstuurd naar alle eigenaars van buitenlandse onroerende goederen om bepaalde gegevens in te vullen. Afhankelijk van deze ingevulde gegevens hebben zij dus aan uw eigendom een KI gegeven die als basis genomen wordt om het op te nemen in uw belastingberekening.

Indien u toch over een buitenlands onroerend goed zou beschikken en u deze brief niet ontvangen heeft, dient u de overheid te contacteren om deze vragenlijst alsnog te ontvangen. Op hun beurt garanderen zei een snelle behandeling in toekenning van KI zodat u het onroerend goed correct kan opnemen.

Aangezien er een gelijkstelling is in de fiscale behandeling wil dit ook zeggen dat leningen ( al dan niet hypothecair) afgesloten voor de aankoop / verbouwing van het desbetreffende buitenlands onroerend goed eveneens kunnen opgenomen worden in “ Vak IX – Intresten en kapitaalaflossingen van leningen en schulden die recht geven op belastingvoordeel”.

Gelieve ons de nodige fiscale attesten van deze leningen spontaan te bezorgen. Via Taks On Web ontvangen we enkel een kopie van de afgesloten hypothecaire leningen bij Belgische banken.