De pensioenbonus onder de nieuwe pensioenhervormingen die vanaf 2025 ingaan

Overzicht van de belangrijkste verschillen tussen het minimumpensioen en de pensioenbonus onder de nieuwe pensioenhervormingen die vanaf 2025 ingaan:

De voorwaarden om een minimumpensioen te krijgen worden strenger. Tot nu toe genoot u van het minimumpensioen als u als werknemer of zelfstandige minstens 30 loopbaanjaren op de teller had. Voor een voltijds minimumpensioen voor werknemers moet een loopbaanjaar minstens 208 dagen tellen, voor een deeltijds minimumpensioen is dat 156 dagen per jaar.

Aspect Minimumpensioen Pensioenbonus
Voorwaarden Vereist minimaal 20 effectief gewerkte jaren en een minimum van 5.000 dagen effectieve tewerkstelling. Uitzonderingen voor bepaalde gelijkgestelde periodes zoals moederschapsverlof. Vereist doorwerken na de (vervroegde) wettelijke pensioenleeftijd. Bonusopbouw voor maximaal drie jaar. Geen bonus voor tijdskrediet en loopbaanonderbreking.
Toegankelijkheid Striktere toegang met een focus op effectief gewerkte jaren. Gelijkgestelde periodes zijn beperkt. Toegankelijk voor wie blijft werken na de pensioenleeftijd. Er zijn geen specifieke beperkingen qua soort werkperiode, behalve dat volledige werkloosheid niet meetelt.
Berekening en Uitbetaling Bedrag is proportioneel gebaseerd op de lengte van de loopbaan, met een volledig minimumpensioen voor een loopbaan van 45 jaar. Bonusbedrag neemt toe met elk jaar extra werk na pensioenleeftijd. Maximale opbouw is 312 dagen per jaar en 936 dagen in totaal. Uitbetaling in één keer of als maandelijkse rente.
Uitzonderingen Oudere werknemers, geboren vóór 1963, zijn vrijgesteld van de nieuwe strenge voorwaarden. Geen specifieke leeftijdsgebonden vrijstellingen. Bonusopbouw eindigt automatisch na maximaal drie jaar extra werken.
Doel Gericht op het bieden van een basisinkomen na pensionering, proportioneel aangepast aan de daadwerkelijk gewerkte periode. Bedoeld als stimulans om werknemers aan te moedigen langer door te werken dan hun wettelijke pensioenleeftijd.

Samenvatting: Het minimumpensioen en de pensioenbonus zijn beide belangrijke componenten van de aankomende pensioenhervorming, elk met unieke voorwaarden en voordelen. Het minimumpensioen is bedoeld om een basisinkomen te garanderen en wordt strenger qua toegang, met een focus op effectief gewerkte jaren. De pensioenbonus daarentegen, is een stimulans voor het doorwerken na de pensioenleeftijd, met een bonus die toeneemt met elk extra gewerkt jaar. Beide regelingen hebben hun eigen specifieke vereisten en beperkingen, waarbij de pensioenbonus een directe beloning biedt voor extra werken, terwijl het minimumpensioen meer gericht is op het levenslang ondersteunen van de inkomensbehoefte na pensionering.