Provisie voor vakantiegeld 2010

Provisie voor vakantiegeld

De fiscus heeft in een recente circulaire het bedrag bekendgemaakt van de provisies die belastingvrij mogen worden aangelegd voor de uitbetaling van vakantiegeld aan personeelsleden. De percentages blijven ongewijzigd tegenover vorig jaar.

De bedragen die in de op 31 december 2009 afgesloten balansen werden geboekt voor de vakantiegelden in 2010 worden als beroepskosten aanvaard indien zij niet meer bedragen dan:

– 18,8 % van de vaste en veranderlijke bezoldigingen die in 2009 zijn toegekend aan bedienden die het voordeel van de wetgeving betreffende de jaarlijkse vakantie van de werknemers genieten;

– 10,27 % van 108/100 van de lonen die in 2009 zijn toegekend aan arbeiders en leerlingen die het voordeel van dezelfde wetgeving genieten.