Revalorisatiecoëfficiënt voor aanslagjaar 2014 bekend

Revalorisatiecoëfficiënt voor aanslagjaar 2014 bekend

De revalorisatiecoëfficiënt voor aanslagjaar 2014 bedraagt 4,19.

Deze coëfficiënt is van belang:

– enerzijds om het nettohuurinkomen te berekenen, wanneer u een gebouwd onroerend goed verhuurt aan een huurder die het beroepsmatig gebruikt.

Dit netto onroerend inkomen is gelijk aan de brutohuur, verminderd met de forfaitaire kostenaftrek (let op, het minimale onroerend inkomen bedraagt het geïndexeerde kadastraal inkomen, verhoogd met 40 %). Deze forfaitaire kostenaftrek bedraagt het laagste bedrag van ofwel 40 % van de brutohuur ofwel 2/3 van het kadastraal inkomen, vermenigvuldigd met de revalorisatiecoëfficiënt;

– anderzijds wanneer u als bedrijfsleider (bestuurder, zaakvoerder, vereffenaar of een gelijksoortige functie) een gebouwd onroerend goed verhuurt aan uw vennootschap.

 

Het huurinkomen dat meer bedraagt dan 5/3 van het (niet-geïndexeerde) kadastraal inkomen, vermenigvuldigd met de revalorisatiecoëfficiënt, wordt geherkwalificeerd als bezoldiging.