UBO HERBEVESTIGEN ELK JAAR

Heeft u een vennootschap, dan moet u sinds eind 2019 in het zgn. UBO-register vermelden wie de ‘uiteindelijke begunstigde’ daarvan is én dat ook elk jaar bevestigen. Hoe doet u dat?

UBO-register?   
Het werd opgericht in de strijd tegen witwassen en de financiering van terrorisme en bevat de namen van de fysieke personen die achter Belgische vennootschappen, VZW’s, verenigingen en stichtingen zitten (de ‘uiteindelijke begunstigden’). Het wordt beheerd door de FOD Financiën.

Wie moest u aangeven? 
Concreet moest u als bestuurder voor eind 2019 via het online platform MyMinfin de identiteit meedelen van de natuurlijke personen-aandeelhouders die direct of indirect (bv. via een aandeelhoudersovereenkomst) minstens 25% van de aandelen of stemrechten aanhouden. Is dat niet mogelijk, dan moesten de bestuurders zelf in het register vermeld worden.

Let op 1! Ook uw maatschap is een vennootschap en valt dus onder de UBO-verplichtingen.

Let op 2! Alle wijzigingen die zich met betrekking tot een uiteindelijke begunstigde voordoen, moeten binnen de maand in het register ingeschreven worden.

Jaarlijkse update. 
U moet ook elk jaar expliciet bevestigen dat er m.b.t. de uiteindelijke begunstigden van uw vennootschap niets veranderd is en dat de gegevens in het UBO-register dus nog altijd correct zijn.

Om praktische redenen heeft de overheid de eerste bevestiging van alle gegevens op 30.04.2020 automatisch gedaan.
Wij als B&A Advies hebben in 2021 en 2022 herbevestiging voor jouw dossier gedaan.

Gezien dit toch tijds rovend is voor alle klanten te doen willen wij vragen om dit jaar zelf die herbevestiging te doen via je ITSME.

De eerstvolgende bevestiging
moet dus uiterlijk op 30.04.2023 gebeuren ( https://financien.belgium.be/nl/E-services/Ubo-register ).

Opgelet er zijn boetes van 500 euro als je niet zelf bevestigd!!

ZIE LINK  UBO REGISTER

https://financien.belgium.be/nl/E-services/Ubo-register

VIDEO HOE JE KAN BEVESTIGEN

https://www.screencast.com/t/Pl40Gfx7X0i