Vergeet niet het UBO register niet te herbevestigen

Elke geregistreerde vennootschap is verplicht om deze gegevens jaarlijks te bevestigen, wat betekent dat dit moet gebeuren één jaar na de laatste registratie, bevestiging, of aanpassing van de gegevens in het UBO-register.

Wat houdt de jaarlijkse bevestiging in?

  1. Ga naar het UBO-register van uw organisatie: UBO-register.
  2. Controleer of de gegevens nog steeds correct zijn. Indien nodig, pas deze aan.
  3. Klik onderaan op de groene knop ‘jaarlijkse bevestiging’.

Als uw onderneming verplicht is om de uiteindelijke begunstigden aan te geven in het UBO-register, moet u ook elke wijziging binnen de maand registreren.

Automatische herinnering ontvangen

Wilt u een herinnering ontvangen één maand voor het verstrijken van de jaarlijkse termijn? Activeer dan de e-Box van uw onderneming.