Zaak overlaten: kies je de overname van aandelen of toch enkel het handelsfonds?

Als je een onderneming wil overnemen, heb je in de meeste gevallen de keuze uit twee mogelijkheden met elk zijn specifieke voor- en nadelen. Ofwel neem je de aandelen van de vennootschap over via een share deal, of je opteert voor een asset deal.

Een share deal behelst alle activa en passiva die de vennootschap bezit, maar ook alle (off balance) rechten en verplichtingen. In het geval je gaat voor een asset deal koop je enkel de gewenste activa en passiva (het zogenaamde handelsfonds).

 

I. Asset deal of de overname van een handelsfonds

Als je enkel een handelsfonds overneemt, neem je als overnemer enkel specifieke activa en mogelijks ook passiva over, in samenspraak met de verkoper. Meestal wordt er voor deze activa een hogere prijs betaald dan de boekwaarde van de overgenomen activa. Het verschil tussen de verkoopprijs en de boekwaarde van de activa wordt goodwill genoemd. Deze goodwill mag afgeschreven worden in de vennootschap die het handelsfonds overneemt. Dat levert een fiscaal voordeel op voor de koper. In de vennootschap van de verkoper daarentegen wordt meestal een meerwaarde gerealiseerd die ook belast wordt. In de verkoopprijs van een handelsfonds  dient rekening gehouden te worden met deze fiscale tradeoff.

Bij een dergelijke overname moet je wel rekening houden met de zogenaamde CAO 32bis, die de rechten van de werknemers waarborgt wanneer er een wijziging is van werkgever na een overdracht. Stel dat je een handelsfonds overneemt van een productievennootschap waarbij je enkel geïnteresseerd bent in de voorraden, de klanten, de handelsvorderingen… Als de eigenlijke vennootschap in dat geval ophoudt te bestaan, dan ben je wettelijk verplicht om het personeel en het sociaal passief mee over te nemen.


II. De overname van de aandelen

Als je de aandelen van een vennootschap overneemt, draagt de verkopende partij ook alle risico’s die verbonden zijn met zijn vennootschap aan jou over. Dat kan bijvoorbeeld gaan over lopende rechtszaken. Een goede due diligence zorgt er in dat geval voor dat je niet voor verrassingen komt te staan als koper en dat er geen risico’s onder de radar blijven. Daarom laat je je best bijstaan door een ervaren adviseur.

Fiscaal gezien zijn er grote verschillen met de verkoop van een handelsfonds. Wanneer je als natuurlijk persoon aandelen verkoopt, is de meerwaarde hierop in de meeste gevallen belastingvrij. Wanneer een vennootschap aandelen verkoopt, is de meerwaarde ook vrijgesteld van vennootschapsbelasting indien de verkopende vennootschap een aandelenpakket heeft van minstens 10% of de aankoopwaarde minstens 2,5 miljoen euro bedroeg. Bij de verkoop van het handelsfonds wordt de meerwaarde in de overlatende vennootschap gerealiseerd. Om de cash op te stromen naar de aandeelhouder – natuurlijke persoon, dient er nog roerende voorheffing betaald te worden.

De juiste keuze?

De juiste keuze hangt af van jouw specifieke situatie. Wil je bijvoorbeeld enkel een bepaalde bedrijfstak van een vennootschap overnemen? Of ben je enkel geïnteresseerd in het handelsfonds op zich, zonder dat je het onroerend goed of aansprakelijkheden van de verkopende partij daarbij wil betrekken? Dan spreekt het voor zich dat je zal kiezen voor de overname van het handelsfonds.

Wat wel vaststaat, is dat je bij een overname, gelijk voor welke optie je kiest, het best zo veel mogelijk op papier laat zetten. Zo kom je niet voor verrassingen te staan.