BTW aftrek auto: kan voortaan maar naar gelang het werkelijk beroepsgebruik

BTW AFTREK AUTO / KAN VOORTAAN MAAR NAARGELANG HET WERKELIJK BEROEPSGEBRUIK

Sinds 2011 mag voor bedrijfsmiddelen, waaronder bedrijfswagens, nog maar btw worden afgetrokken naargelang het werkelijke beroepsgebruik. Op BTW-vlak is de forfaitaire werkwijze van de voordelen van alle aard sinds 2011 in principe dan ook niet meer van toepassing.

Binnenkort zal eindelijk een addendum bij de administratie beslissing E.T. 119.650 van 20 oktober 2011 worden gepubliceerd over hoe het beroepsgebruik zal moeten worden vastgesteld voor de bedrijfswagens. De belastingplichtige zal de keuze mogen maken tussen 3 methodes om het beroepsgebruik te bepalen voor de auto’s, waaronder twee forfaitaire. Methode 1 of 2 geldt per auto, methode 3 geldt voor alle auto’s (die ook privé gebruikt worden). De regels gelden naast voor de aangekochte ook voor de gehuurde of geleasde auto’s en naast de personenwagens ook voor de lichte vrachtwagens.

Methode 1: rittenadministratie
De belastingplichtige houdt voor elke beroepsmatige rit en voor elke auto de volgende gegevens bij : datum, beginadres, eindadres, aantal afgelegde kilometers.
De BTW-aftrek gebeurt dan per belastbaar tijdperk in functie van de beroepsmatige kilometers gedeeld voor de totaal afgelegde kilometers. Woon-werkverkeer wordt hierbij niet beschouwd als beroepsmatig en geeft dus geen recht op aftrek.

Methode 2: forfait voor privégebruik
Het privé-aandeel wordt berekend met de volgende formule :
Afstand woon-werk x 2 x 200 werkdagen + 6000 km = totale afstand privé-kilometers

Methode 3: algemeen forfait van 35%
Deze methode is enkel bestemd voor bedrijven met een wagenpark van minstens vier auto’s (personenwagens of lichte vrachtwagens). Indien men voor deze methode kiest, moet men deze blijven toepassen tot 31 december van het derde jaar na het jaar waarin ze voor het eerst werd toegepast.

De nieuwe regels treden officieel in werking vanaf 1 januari 2012. De gebruikers van methode 1 en 2 zullen dan als tolerantie de cijfers die ze verzameld hebben voor de tweede helft van 2012, ook mogen gebruiken voor de eerste helft van 2012.
Men kan echter ook voor het jaar 2012 desgewenst ook nog de oude regels mogen toepassen voor het jaar 2011. In dat geval zullen de nieuwe regels vanaf 1 januari 2013 van toepassing zijn.

Let wel: indien met voor het jaar 2012 nog terugvalt op de oude regels, dan kan men voor dit jaar nog niet opteren voor de verkoop van een auto met toepassing van 10,5 % btw (50% van 21%).