BTW en artistieke sector: welk BTW tarief is van toepassing ?

Uitvoerende artiesten die diensten verstrekken “aan” organisatoren van schouwspelen zijn in principe vrijgesteld van BTW (art. 44, § 2, 8° BTW-Wetboek). De Administratie beperkt deze vrijstelling tot prestaties verricht door een fysieke persoon die individueel optreedt (met dien verstande dat de vrijstelling ook kan gelden als de prestaties verleend worden door feitelijke verenigingen en groeperingen).


Volgens de Minister van Financiën geldt de vrijstelling niet, wanneer b.v. ter gelegenheid van een concert een muzikant (natuurlijk persoon) rechtstreeks prestaties verstrekt en factureert aan een (in de vorm van een BVBA optredend) zanger (en dus niet aan de organisator van het concert). De muzikant moet dan bij de facturatie aan de BVBA 6 % BTW toepassen (tabel A, rubriek XXIX BTW-K.B. nr. 20). De BVBA van haar kant zal de prestaties van de muzikant, samen met haar eigen prestaties, aan de organisator eveneens moeten doorfactureren met 6 % BTW. De muzikant zal daarentegen wel de vrijstelling kunnen inroepen, indien hij rechtstreeks zijn prestaties verstrekt en factureert aan de organisator van het concert.