Btw en bedrijfswagens

Btw en bedrijfswagens: waarop moet u letten bij de jaarwisseling?

Om het beroepsgebruik van wagens te berekenen, moet u bij twee van de drie methodes het totaal aantal afgelegde kilometers per jaar bijhouden. Let dus op bij de jaarwisseling!

Sedert 2013 moet de btw-aftrek over bedrijfswagens verplicht beperkt worden tot het beroepsgebruik en hoeft er geen btw meer voldaan te worden over het voordeel van alle aard.

Dit betekent dat de btw-aftrek over autokosten (aankoop, leasing, onderhoud, brandstof, enz.) beperkt moet worden tot het effectieve beroepsgebruik, zonder dat de aftrek groter mag zijn dan 50% (voor personenwagens).

Om dit beroepsgebruik te berekenen heeft de fiscus, zoals bekend, drie methodes uitgewerkt. Voor twee van deze methodes moet het totaal aantal afgelegde kilometers per jaar worden bijgehouden (1ste en 2de methode). Enkel bij de 3de methode – de forfaitaire aftrek ten belope van 35% – is het totaal aantal gereden kilometers per jaar niet van belang.
 
Wat moet ik doen bij de overgang naar 2014?
1. Kilometerstand noteren
Eerst en vooral moet u bij de jaarwisseling de kilometerstand van uw bedrijfswagen noteren zodat u het totaal aantal gereden kilometers in 2013 kent.

Op basis hiervan kan u het werkelijk beroepsgebruik van het voertuig in 2013 berekenen en weet u ook meteen wat het definitieve aftrekpercentage voor de autokosten in 2013 is.

2. Herziening btw-aftrek
Aan de hand van dit aftrekpercentage moet u de btw-aftrek over de autokosten van 2013 herzien. En dit ten laatste in de aangifte, in te dienen op 20 april 2014.

Indien het voorlopig aftrekpercentage dat u tijdens het jaar heeft toegepast overeenstemt met het definitieve aftrekpercentage hoeft u uiteraard geen herziening te verrichten.

Gebruik van een bedrijfswagen tegen vergoeding
Indien de bedrijfsleider of werknemer een vergoeding betaalt voor het privégebruik van de bedrijfswagen, moet hierover verplicht btw worden afgedragen. Hierdoor mag de btw maximaal worden afgetrokken (50% voor personenwagens) en hoeft er jaarlijks geen herziening van de btw-aftrek te gebeuren.

Daartegenover staat dat jaarlijks nagegaan moet worden of de vergoeding die gevraagd werd voor het privégebruik van de wagen minstens overeenstemt met de ‘normale waarde’ van dit gebruik.

Voor de bepaling van deze ‘normale waarde’ moet eveneens rekening gehouden worden met het totaal aantal gereden kilometers per jaar. Ook in deze situatie moet u dus de kilometerstand bij de jaarwisseling noteren.

Indien blijkt dat de gevraagde vergoeding lager is dan de ‘normale waarde’, zal u – uiterlijk in de aangifte in te dienen op 20 april 2014, via een intern stuk – de btw over het verschil tussen de ‘normale waarde’ en de gevraagde vergoeding moeten voldoen.