Btw-nieuws

Btw-nieuws

Het nieuws staat niet stil, ook het btw-nieuws niet. We zetten voor u de belangrijkste nieuwigheden op een rij.

Overgangsregel voorschotfacturen met een jaar verlengd
Sinds 1 januari 2013 is er in principe geen btw meer verschuldigd n.a.v. de uitreiking van een voorschotfactuur. Een voorschotfactuur is een factuur uitgereikt vóór de belastbare handeling plaatsvindt en vóór er een betaling plaatsvindt.

Al snel bleek dat dit in de praktijk moeilijk toe te passen is. Daarom werd beslist dat bedrijven tijdens het jaar 2013 verder mogen handelen zoals in het verleden. Wanneer dus een voorschotfactuur wordt uitgereikt, mag men vrijwillig de btw te vroeg afdragen, terwijl de ontvanger van de voorschotfactuur de btw al in aftrek mag brengen. Deze overgangsmaatregel, die oorspronkelijk enkel gold voor het kalenderjaar 2013, wordt nu verlengd tot 31 december 2014.

Wie toch al onmiddellijk de nieuwe regels met ingang van 1 januari 2013 wilde toepassen, mocht geen factuur (d.i. een document dat verwijst naar btw) uitreiken, maar moest werken met een ‘betalingsverzoek’ en hij kon pas een factuur uitreiken na ontvangst van de betaling. Naar aanleiding van de aankondiging van de verlenging van de overgangsmaatregel wordt aan deze verzwaring van de administratieve last (2 documenten opmaken) tegemoet gekomen. Het wordt nu toegelaten met slechts één document te werken. Een voorschotfactuur wordt voortaan als een volwaardige ‘factuur’ beschouwd, op voorwaarde dat ze uitdrukkelijk vermeld: ‘Toepassing van de wettelijke regeling inzake opeisbaarheid. Recht op aftrek ontstaat na de betaling van het voorschot’.

Ondertussen wordt gewerkt aan een definitieve regeling voor 2015.

Verhoging drempel maandaangiften
Bedrijven die een omzet realiseren van € 1.000.000 of meer zijn verplicht maandelijkse btw-aangiftes in te dienen. Onder die drempel mag men opteren voor kwartaalaangiften. Voor sommige, eerder fraudegevoelige sectoren is deze drempel verlaagd tot € 200.000.

Naar verluidt, zal de drempel van € 1.000.000 met ingang van 1 januari 2014 worden opgetrokken tot € 2.500.000. Bij het ter perse gaan van dit bericht is de beslissing nog niet definitief.

Verhoging drempel ‘kleine ondernemingen’
Ondernemingen met een omzet onder € 5.580 zijn niet verplicht alle btw-formaliteiten te vervullen. Zij moeten bijvoorbeeld geen btw afdragen, maar hebben anderzijds ook geen recht op aftrek. Een tijdje geleden had onze regering de toestemming gevraagd aan Europa om de drempel te mogen optrekken tot € 25.000. Europa gaf zijn fiat, maar België talmt. Minister Koen Geens heeft aangekondigd dat de drempel tegen midden 2014 zal worden verhoogd, maar slechts tot € 15.000. Het is nog even afwachten wat er nu echt van komt.

Verhoging drempel bedrijfsmiddelen
De btw op bedrijfsmiddelen is aftrekbaar, maar de aftrek moet mogelijks worden herzien bij gewijzigd gebruik. Tot de bedrijfsmiddelen rekent men de goederen met een aanschaffingsprijs van minstens € 250 (excl. btw). Dit bedrag wordt opgetrokken tot € 1.000 zodat vanaf 1 januari 2014 (de meeste) gsm’s, tablets, enz. niet langer als een bedrijfsmiddel moeten worden beschouwd en bijgevolg niet langer aan de vijfjarige herziening zijn onderworpen.

Circulaire over advocaten en btw gepubliceerd
Vanaf 1 januari 2014 wordt de btw-vrijstelling van advocaten opgeheven. Advocaten moeten dan, ongeacht of zij hun vrij beroep uitoefenen als natuurlijke persoon of als rechtspersoon, hun prestaties aan de btw onderwerpen. Op 21 november 2013 publiceerde de FOD Financiën de nieuwe circulaire met toelichting over de btw voor advocaten.