Door middel van automaten verstrekte spijzen en dranken: altijd een levering

Door middel van automaten verstrekte spijzen en dranken: altijd een levering

Uit het antwoord op een parlementaire vraag blijkt dat de btw-administratie, voor de toekomst, aanvaardt dat de door middel van automaten verstrekte spijzen en dranken, voor de toepassing van de btw-tarieven, zonder onderscheid geacht worden het voorwerp te zijn van een eenvoudige levering, ongeacht de plaats waar de automaten zich bevinden.

In het verleden was dezelfde administratie van oordeel dat, via de terbeschikkingstelling van een gesloten, voor het verbruik ter plaatse (zittend of staand) ingerichte, eventueel verwarmde ruimte van een belastingplichtige, het dienstenaspect de overhand had. Aldus meende men te maken te hebben met een restaurantdienst in de mate dat de door middel van de automaten verstrekte waren ter plaatse worden genuttigd.

Thans is de btw-administratie van deze zienswijze afgestapt, maar ze aanvaardt geen regularisaties met betrekking tot het verleden.