Doorrekening van kosten komende van een derde partij

Doorrekening van kosten komende van een derde partij

Dit zijn kosten die eerst betaald worden door partij A om ze in een latere fase door te factureren aan partij B zonder dat deze deel uitmaakt van een geheel van prestaties. In deze gevallen zijn bij doorfacturatie van deze kosten de gewone regels inzake btw van toepassing. 
lees meer