Geen btw-vrijstelling meer voor transportdiensten in onderaanneming bij uitvoer

 

Vanaf 1 september 2022 kunnen transporteurs die transportdiensten verrichten in onderaanneming bij uitvoer niet langer gebruik maken van de btw-vrijstelling. De gevolgen van een arrest van het Europees Hof van Justitie, dat ondertussen dateert van 2017, treden namelijk vanaf die datum in werking.

 

De regeling tot 31 augustus 2022

De btw-vrijstelling voor transport bij uitvoer kan toegepast worden in de relatie tussen het transportbedrijf en uitvoerder van de goederen, maar ook in de voorgaande relaties met onderaannemers. Ook diensten die samenhangen met het vervoer zijn vrijgesteld van btw.

Tot 31 augustus 2022 is bijgevolg zowel de transportdienst tussen hoofdtransporteur en zijn cliënt vrijgesteld van btw, als de transportdienstdienst tussen de onderaannemers(s) en de hoofdtransporteur.

De regeling vanaf 1 september 2022

Een arrest van het Europees Hof van Justitie vormde echter de aanleiding tot een wijziging. Dit arrest gaf immers aan dat vervoersdiensten bij uitvoer enkel vrijgesteld kunnen worden in relatie tussen de hoofdtransporteur en de uiteindelijke afnemer van de diensten.

 

Diensten die rechtstreeks verband houden met vervoer zoals laden, lossen, wegen, meten en behandelen van goederen zijn echter wel nog steeds vrijgesteld van btw in  de relatie tussen de hoofdaannemer en de onderaannemer(s), indien deze duidelijk vermeld worden op de factuur. Ook diensten met betrekking tot de invoer van goederen worden niet geviseerd.

Praktijkgevolgen? 

We lichten dit kort toe aan de hand van een voorbeeld. Een Belgische belastingplichtige onderneming A verkoopt goederen aan klant B, die in China gevestigd is. Hiervoor schakelt het Belgisch bedrijf transportbedrijf T in. Transportbedrijf T doet voor het vervoer vervolgens een beroep op transportbedrijf O. T en O zijn beiden in België gevestigde belastingplichtige transportondernemingen. De concrete gevolgen:

+De vervoersdienst die hoofdtransporteur T levert aan eindafnemer A blijft vrijgesteld van btw.

+De vervoersdienst tussen onderaannemer O en hoofdtransporteur T is onderworpen aan 21% btw.

+De diensten voor het laden, lossen of wegen van de goederen tussen onderaannemer O en hoofdtransporteur T zijn vrijgesteld van btw indien deze apart worden aangerekend op de factuur.