Horeca BTW tarief corona verlaging

Wie op restaurantbezoek gaat moet op zijn maaltijd 12% btw betalen, met uitzondering van dranken waarop 21% btw betaald moet worden. Wordt een all-inmenu besteld tegen een globale prijs, dan moet er een uitsplitsing gebeuren over spijzen en drank. Nadat er vorig jaar reeds een tijdelijke btw-verlaging was van 12% naar 6%, wordt dat dit jaar weer herhaald…

Wie wat?

Voor restaurant- en cateringdiensten geldt een btw-tarief van 12% btw, terwijl voor een de loutere levering (take away) 6% btw geldt (er wordt immers geen dienst verstrekt), met uitzondering van 21% btw op dranken. Een restaurantuitbater moet bijgevolg 12% btw aanrekenen voor de maaltijden die hij in zijn restaurant serveert, ook hier met uitzondering van dranken die ter plaatse geconsumeerd worden, waarvoor het normale btw-tarief van 21% btw geldt. Bij een all-in menu waarin drank vervat zit, mag een opsplitsing gebeuren tussen de maaltijd en de drank, waarop dan resp. 12% en 21% btw van toepassing is. Gebeurt die opsplitsing niet dat geldt het hoogste tarief, nl. 21% voor het gehele all-inmenu.

3 manieren van opsplitsen

In 2019 heeft de fiscus nog een circulaire uitgevaardigd waarin wordt bepaald dat die opsplitsing mag gebeuren op één van 3 manieren, nl. een verhouding 65/35 voor een standaard all-in menu met drie of vier gang, inclusief dranken (dan slaat 35% van de prijs van het menu op de drank). Er mag ook een verhoudingsgewijze opsplitsing gebeuren, zijnde de werkelijke verhouding van de prijs van de drank tegenover het eten als alles afzonderlijk zou besteld worden (interessanter als de verhouding drank – waarover 21% btw moet geteld worden – tegenover de maaltijd veel lager uitvalt dan bij de eerste optie). En tenslotte, mag er met twee menu’s gewerkt worden, nl. één met drank en het andere zonder drank.

Ook alcoholische dranken

Om in het kader van de coronacrisis tegemoet te komen aan de horecasector had de regering vorig jaar beslist om het btw-tarief van 12% voor restaurant- en cateringdiensten van 12% naar 6% btw te verlagen sinds 8 juni 2020 tot en met 31 december 2020, met uitzondering van alcoholische dranken waarvoor 21% btw bleef gelden. In het verlengde daarvan heeft de regering opnieuw beslist om vanaf 8 mei 2021 tot en met 30 september 2021 een tariefsverlaging naar 6% btw toe te passen. Het verschil met de versoepeling van vorig jaar is dat nu de btw-verlaging van 6% btw ook geldt voor alchoholische dranken. Met andere woorden, de levering van alcoholhoudende dranken (bieren met een effectief alcoholvolumegehalte van meer dan 0,5 % vol. en andere dranken met een effectief alcoholvolumegehalte van meer dan 1,2 % vol.), zoals bij een take away, blijft onderworpen aan 21% btw.