Inhoudelijk moet een factuur minstens volgende verplichte vermeldingen bevatten

Een factuur opstellen

De vorm van een factuur kan je vrij bepalen. Inhoudelijk moet een factuur minstens volgende verplichte vermeldingen bevatten:

– datum van uitreiking en volgnummer;
– datum einde werken
– naam, adres en BTW-nummer van jezelf;
– naam, adres en (eventueel) BTW-nummer van de klant;
– datum van de levering van het kunstwerk of de dienstverrichting ofwel datum van facturatie of ontvangst prijs wanneer het bv. gaat om een voorschot of een vooraf betaalde prijs;
– een beschrijving van de levering of van de dienst;
– de eenheidsprijs en eventuele kortingen;
– maatstaf van heffing;
– het toepasselijke BTW-tarief en het verschuldigde BTW-bedrag;
– indien je vrijgesteld bent van BTW moet je op de factuur verwijzen naar de toepasselijke wetgeving.

Voorbeeld:

Een acteur die een rol speelt in een film vermeldt op zijn/haar factuur: “Vrijgesteld van BTW, artikel 44 § 2, 8° WBTW”.