Nieuwbouw en vernieuwbouw dunne lijn

Vernieuwbouw echter is onder bepaalde voorwaarden onderworpen aan het verlaagd tarief van 6 %.

Deze voorwaarden houden in dat het moet gaan om:
– werk in onroerende staat zoals omschreven in het BTW-Wetboek (dit is bijvoorbeeld niet: intellectueel werk van architecten)
– die bestaat in de omvorming, herstelling, verbetering of onderhoud (niet de reiniging)
– aan een woning, dwz hoofdzakelijk bestemd voor bewoning (geen beroepsgebruik voor meer dan de helft)
– die meer dan 5 jaar in gebruik is.

Dat is echter niet zo simpel als het lijkt.

Wanneer wordt een verbouwing zodanig ingrijpend dat het om nieuwbouw gaat ?

Het onderscheid wordt in laatste instantie bepaald door de rechtbank. Uit de rechtspraak blijken volgende criteria naar voor te komen :
– er moet gesteund worden op de wezenlijke structuur van het gebouw. Dit is onder meer het geval wanneer de bestaande dragende muren worden behouden, de herindeling van het gebouw wordt verkregen door niet-dragende muren te verwijderen, bijkomende funderingen enkel dienen voor bijkomende steun,…
– de oppervlakte van het oude gedeelte is groter dan de helft van de totale oppervlakte van de woning na uitvoering van de werken. Hierbij wordt gemeten vanaf de buitenkant, en wordt ook rekening gehouden met “verloren” oppervlakte bv onder schuine daken.

Een gewaarschuwd verbouwer is er 2 waard !