Tuinieren: zorg voor een juiste factuur

Velen worden geïnspireerd door de groene vingers van Bartel Van Riet (of van Kamiel Spiessens?) en zijn aan het tuinieren geslagen. Voor sommigen is deze hobby zelfs uitgegroeid tot een heus (bij)beroep.

Hoe moet u uw werkzaamheden dan correct factureren aan uw klanten?
Zoals altijd zijn er een aantal ‘valkuilen’ waar u voor moet oppassen.

 

U levert enkel bomen en plantjes

Ongeacht of uw klant een particulier is of een btw-plichtige: u dient btw aan te rekenen op uw factuur voor de levering van de bomen en de plantjes die u in België aflevert.

Er is echter een verlaagd btw-tarief van 6% voorzien voor de meeste leveringen, maar er zijn toch enkele speciale beslissingen “geveld” door de btw-administratie:

·       Bloemstukken

Hier hangt de toepassing van het verlaagd tarief af van de verwerkte materialen. Als de waarde van de verwerkte materialen voor minstens 80% plantaardig zijn, dan kan het geheel aan 6% worden gefactureerd. Indien meer dan 20% van de waarde van de verwerkte materialen niet plantaardig zijn (kaarsen en andere versierselen), dan is het normale tarief van toepassing.

·       “Recipiënten” van planten

De containers waarin planten worden verkocht kunnen mee onder het 6% tarief worden aangerekend indien hun waarde maximaal 20% van de totale waarde vertegenwoordigt.

U gaat ook tuinen aanleggen en onderhouden

Wanneer u niet enkel de bomen en planten levert, maar ook plant en/of verzorgt, dan verricht u diensten van tuinaanleg en/of -onderhoud. Dan speelt het wel een rol of uw klant een particulier is of een btw-plichtige.

·       De klant is btw-plichtige:

Indien uw klant een Belgisch btw-nummer heeft, dan mag u geen btw aanrekenen op de factuur. U dient dan een factuur uit reiken (met vermelding van het btw-nummer van uw klant) voor het bedrag exclusief btw en de vermelding “btw verlegd”. Uw klant moet de btw dan verwerken (afdragen en btw-aftrek al dan niet uitoefenen) in zijn eigen btw-aangifte en draagt bijgevolg zelf de verantwoordelijkheid voor het toepasselijke btw-tarief.

·       De klant is een particulier:

Indien uw klant een particulier is, dan moet u de btw wel aanrekenen op de factuur en moet u dus zelf uitmaken of uw dienst onderworpen is aan het normale btw-tarief of aan het verlaagde btw-tarief.

Het verlaagd tarief voor de levering van de planten en bomen is hoe dan ook niet meer van toepassing. Het geheel (levering planten en bomen en aanleg van tuin) wordt dan als een dienstverrichting aanzien en is dan in principe onderworpen aan het normale btw-tarief van 21%.

Enkel in volgende gevallen kan het aanleggen en onderhouden van tuinen genieten van het verlaagd btw-tarief:

A. Renovatie privéwoningen ouder dan 5 jaar:

Het werk in onroerende staat dat betrekking heeft op tuinaanleg en afsluitingen is expliciet uitgesloten van het 6% tarief voor renovatie van privéwoningen ouder dan 5 jaar.

De btw-administratie heeft wel een tolerantie ingevoerd dat toegangswegen, muurtjes en buitenterrassen worden beschouwd als deel uitmakend van de woning en kunnen genieten van dit verlaagde 6% tarief.

·       Toegangswegen: elke weg die een gebouw dat bestemd is om te worden bewoond rechtstreeks verbindt met de openbare weg en die gebruikt wordt, al dan niet uitsluitend, door de bezoekers en bewoners van dat gebouw. De oprit die wordt beklinkerd kan dus genieten van het 6% tarief.

·       De buitenterrassen die worden aangelegd worden beschouwd als deel uitmakend van de woning indien ze grenzen aan een gebouw dat bestemd is om te worden bewoond.

·       Muurtjes die grenzen aan de woning en die geen eigenlijke afscheiding of afbakening van de eigendom of het bebouwde perceel vormen, kunnen wel worden aangemerkt als een deel van de woning. Hetzelfde geldt voor de hekkens of poortjes die in deze muurtjes zijn ingewerkt.

Opgelet: het aanleggen van parkings valt hier niet onder, zelfs niet als deze onmiddellijk aan de woning grenzen!

Indien u toegangswegen, muurtjes of terrassen aanlegt en deze aanrekent met toepassing van het verlaagde btw-tarief dan dient u in het bezit te zijn van de verklaring van uw klant dat de privé woning ouder is dan 5 jaar – straks dus 10 jaar.

B. Landbouwdiensten

Indien u landbouwdiensten verricht, kunnen deze genieten van het 6% tarief. Er is pas sprake van zo’n “landbouwdienst” wanneer deze volgens hun aard behoren tot de normale bedrijvigheid van landbouwers of telers en zij bijdragen tot het voortbrengen van landbouwproducten of teeltproducten. Het is dus niet vereist dat uw klant een landbouwer is; enkel de door u verrichte dienst moet als “landbouwdienst” te beschouwen zijn.

Er is een heuse ‘waslijst’ voorzien van diensten die als landbouwdienst worden beschouwd, maar deze zullen echter slechts zelden worden verricht voor een particulier.

C. Vellen van bomen:

Het vellen van bomen volgt het tarief van het eindproduct (= het product dat nadien bekomen wordt). In sommige gevallen zal dit dus 6% zijn, in andere gevallen zal het normale tarief van toepassing zijn.

·       Op het loutere vellen van bomen is het verlaagd btw-tarief van 6% toepasselijk (omdat de levering van onbewerkt hout aan 6% is onderworpen).

·       Wanneer de gevelde boom ter plaatse wordt vernietigd of verzaagd tot blokken en/of latten, is op het geheel 21% van toepassing. Bewerkt hout is immers onderworpen aan het 21% tarief. Maar als de gevelde bomen slechts tot brandhout worden verhakt, is het 6% tarief van toepassing.

·       Snoeien, rooien en wegslepen van hout is onderworpen aan 21%. Wegslepen van bomen is dus in principe onderworpen aan 21%, tenzij ze deel uitmaken van een bosbouwexploitatie, in welk geval 6% van toepassing is.

·       Ingeval het vellen van bomen gepaard gaat met snoeien, rooien en wegslepen, dient het tarief van 6% te worden toegepast op het geheel indien de bomen niet vernietigd en/of verzaagd worden en 21% indien deze wel verwerkt worden.

Wanneer één overeenkomst wordt afgesloten voor het onderhoud van de tuin en bij gelegenheid moet een boom geveld worden zonder dat hiervoor een prijssupplement wordt aangerekend, moet het tarief van 21% eenvormig worden toegepast.

Bij het vragen van een prijssupplement voor het vellen van de boom, kan het 6% tarief van toepassing zijn. Indien op de factuur geen opsplitsing wordt gemaakt tussen de verschillende handelingen, is toch 21% btw van toepassing op het geheel.