Verhoging drempel intracommunautaire handelingen?

In een eerder artikel van 9 januari 2014 lichtten wij reeds de verhoging toe (van 1.000.000 tot 2.500.000 EUR) van de basisdrempel vanaf dewelke een belastingplichtige van kwartaal- naar maandaangiften dient over te schakelen.  Door deze verhoging zullen meer ondernemingen nog slechts 4 BTW-aangiften per jaar hoeven in te dienen.

Er is echter ook een verlaging doorgevoerd  

van het grensbedrag voor intracommunautaire handelingen, namelijk van 400.000 EUR per jaar naar 50.000 EUR per kwartaal.  Voortaan zal de periodiciteit van de opgave van de intracommunautaire handelingen in veel gevallen de periodiciteit van de gewone BTW-aangiften bepalen, ook dat is nieuw.

Beide aanpassingen leiden tot het volgende:

§  iedere belastingplichtige die tijdens één kwartaal de drempel van 50.000 EUR aan intracommunautaire leveringen overschrijdt dient over te schakelen naar maandelijkse intracommunautaire aangiften;

§  iedere maandaangever van intracommunautaire handelingen dient eveneens maandelijkse BTW-aangiften in te dienen.

In omgekeerde richting is dit niet het geval, het blijft dus mogelijk dat een maandaangever voor BTW-aangiften enkel kwartaalaangiften moet indienen voor intracommunautaire handelingen (zolang hij voor die activiteit maar onder de drempel van 50.000 EUR per kwartaal blijft).

Om terug kwartaalaangever te worden voor intracommunautaire handelingen dient de BTW-plichtige minstens 4 kwartalen onder de drempel van 50.000 EUR te blijven.

BELANGRIJK: bij het overschrijden van enige drempel is de belastingplichtige verplicht om het lokale BTW-controlekantoor hiervan op de hoogte te brengen, uiterlijk de tiende van de maand volgend op het vermelde kalenderkwartaal!

Bovengenoemde aanpassingen gaan in vanaf 1 januari 2014.