Audit

Audits worden door mijn kantoor om verschillende redenen uitgevoerd in opdracht van cliënten. Enerzijds betreft het audits in het kader van een overname, de zogenaamde due diligence audits. Deze audit wordt dikwijls (en zeker in de grotere dossiers) uitgevoerd in samenspraak met een advocatenkantoor, en resulteert in een auditrapport met onze bevindingen en een advies naar haalbaarheid, verbetering en correcties.

Wij voeren echter ook audits uit in het kader van overname – en samenwerkingscontracten tussen onderneming als controle op de correcte afrekening van de verschuldigde bedragen.

Op basis van deze audit rapporteren wij dan onze vaststellingen inzake de gemaakte afrekeningen, en suggesties voor aanpassing en voorziening van controlemogelijkheden.