Boekhouding

Onze medewerkers verwerken periodiek uw boekhouding en rapporteren u gebeurlijk per maand of per kwartaal de cijfers van uw onderneming. Ook de nodige fiscale en statistische aangiften (BTW, Intrastat, …) worden hierbij door ons verricht. U kan echter ook zelf een gedeelte van uw boekhouding ingeven via ons internetboekhoudsysteem.

Uiteraard is het ook mogelijk dat mijn medewerkers zich naar uw onderneming begeven om de boekhouding bij te werken of te controleren en corrigeren.

Na het einde van uw boekjaar dragen wij zorg voor:

  • het opstellen en neerleggen van de jaarrekening
  • het voorbereiden van de verslagen naar aanleiding van de jaarvergadering
  •  het invullen van de aangifte in de vennootschapsbelasting
  •  het invullen van de aangifte in de personenbelasting
  •  het invullen van de aangifte in de rechtspersonenbelasting

Naast de klassieke boekhouding is het mogelijk om op maat van uw onderneming een volledige geïntegreerde analytische boekhouding te voeren.