Fiscaal advies

U kan bij ons terecht voor degelijke en praktisch bruikbare fiscale “no-nonsense” adviezen die belastingoptimaliserend werken vanuit een middellangetermijn visie voor de onderneming en de aandeelhouder-eigenaar.

Alle courante takken van de fiscaliteit zijn in deze adviesverlening inbegrepen:

  • BTW
  • vennootschap- en personenbelasting
  • rechtspersonenbelasting (VZW’s)
  • internationale fiscaliteit
  • registratie- en successierechten

Uiteraard heeft u als onderneming ook af en toe te maken met de fiscale controlediensten en op die momenten verdedigen wij uw dossier, inbegrepen gebeurlijke bezwaarprocedure en geschillenbehandeling.