Juridisch advies

Ons kantoor neemt het juridisch secretariaat waar voor haar cliënten. Dit behelst onder meer het vervullen van de wettelijke formaliteiten inzake openbaarmaking van gegevens van ondernemingen (zowel Belgisch Staatsblad als de Kruispuntenbank voor Ondernemingen), en het opstellen van notulen van diverse vergaderingen.

Daarnaast is een eerstelijnsadvies op juridisch gebied voorzien. Dit gaat van het nakijken van diverse overeenkomsten tot het opstellen van dergelijke overeenkomsten, als het mee opvolgen van hangende juridische dossiers (in samenwerking met uw advocaat).

Adviesverlening rond overeenkomsten situeert zich veelal in het domein van het handels- en contractenrecht:

  • managementovereenkomsten
  • huurovereenkomsten
  • leningovereenkomsten
  • koopovereenkomsten
  • franchisecontracten
  • enz.

Adviesverlening inzake vennootschapsrecht neemt een belangrijke plaats in onze dienstverlening in. Dit omvat onder meer:

  • begeleiding van de oprichting
  • herstructurering (fusie, splitsing,omzetting, ….) en vereffening van vennootschappen
  • overname en overdracht van aandelen
  • begeleiding bij gerechtelijk akkoord en faillissement

 

De juridische adviesverlening wordt u steeds verstrekt met de fiscale implicaties ervan in gedachte.