Minder betalen voor bekendmaking van vennootschaps- en vzw-akten/:publicatiekosten belgisch staatsblad 2010

Minder betalen voor bekendmaking van vennootschaps- en vzw-akten :publicatiekosten belgisch staatsblad 2010

De kosten voor bekendmaking van de akten van vennootschappen en verenigingen in de ‘Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad’ zijn gekoppeld aan de index. Door de lage inflatie dalen de bedragen lichtjes.

Net als vorig jaar kunt u de publicatiekosten betalen:

1) met een cheque op naam van het Belgisch Staatsblad;
2) met een postwissel;
3) met een overschrijving op rekeningnummer 679-2005502-27 van het Belgisch Staatsblad. De BIC-code voor een internationale overschrijving is PCHQBEBB en de IBA-code BE 48 6792 0055 0227; of
4) door storting op het rekeningnummer van het Belgisch Staatsblad.

De nieuwe, geïndexeerde bedragen gelden vanaf 1 januari 2010 en worden als volgt vastgelegd.

1° Voor de ondernemingen :
– oprichtingsakte: 183,90 euro
– wijzigingsakte: 115,00 euro

2° Voor de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk, de stichtingen, de organismen en andere rechtsvormen die men kan onderbrengen onder de algemene term “verenigingen” :

– oprichtingsakte: 121,90 euro
– wijzigingsakte: 92,00 euro

3° Voor de mededelingen bedoeld in artikel 180 van het koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen, te ontvangen door de Nationale Bank van België voor rekening van het Bestuur van het Belgisch Staatsblad :
vijfenvijftig euro veertig cent ( euro 55,40), exclusief BTW

Het tarief voor aankondigingen bedraagt 4,30 euro per regel van maximaal 70 tekens. Het tarief voor aanbestedingen bedraagt 4,30 euro per regel van maximaal 70 tekens.

4°Neerleggingskost jaarrekening vanaf 1 januari 2010

a)Voor ondernemingen
Neerlegging in XBRL via internet:
– volledig model: 374,68 euro
– verkort model: 139,34 euro
– verbeterde neerlegging: 136,61 euro

Neerlegging in PDF via internet:
– volledig model: 431,55 euro
– verkort model: 196,33 euro
– verbeterde neerlegging: 136,61 euro

Neerlegging op papier:
– volledig model: 437,84 euro
– verkort model: 202,62 euro
– verbeterde neerlegging: 136,61 euro

b) Neerleggingskost jaarrekening VZW’s vanaf 1 januari 2010

Neerlegging in XBRL via internet:
– volledig of verkort model: 71,81 euro
– verbeterde neerlegging: 69,85 euro

Neerlegging in PDF via internet:
– volledig of verkort model: 128,80 euro
– verbeterde neerlegging: 69,58 euro

Neerlegging op papier:
– volledig of verkort model: 135,09 euro
– verbeterde neerlegging: 69,58 euro