Mag ik werken als gepensioneerde?

Gepensioneerde zelfstandigen (of helpers) zijn zelfstandigen die de pensioenleeftijd reeds hebben bereikt of die een vervroegd rustpensioen (als werknemer of als zelfstandige) genieten.
In principe mag u nog werken na uw pensioen, maar u moet wel op een aantal zaken letten.
In de eerste plaats moet u uw beroepsactiviteit officieel aangeven. Bovendien gelden er specifieke inkomstengrenzen.
Voor meer info ( zie pdf)