Meewerkende echtgenoot – maxistatuut – sociaal als fiscale toelichting

INLEIDING


Op 1 januari 2003 zag het statuut van de meewer­kende echtgenoten het licht. Voordien was het zo dat iemand die zijn of haar zelfstandige partner hielp in de zaak geen eigen sociale bescherming genoot. Men kon enkel terugvallen op zogenaamde “afge­leide rechten”. In geval van echtscheiding of overlij­den van de zelfstandige, bleef de helpende partner, meestal de vrouw, vaak met bijna lege handen achter.

 

Om tegemoet te komen aan deze problematiek werd het statuut van de meewerkende echtgenoot vanaf

2003 verplicht: de meewerkende echtgenoot be­schikt sindsdien over eigen sociale rechten. Daaraan zijn een aantal plichten gekoppeld.

 

In deze brochure (lees meer) wordt toegelicht op wie dit statuut van toepassing is, hoe de sociale bijdragen van de meewerkende echtgenoot berekend worden en wat hiervan de gevolgen zijn voor de bijdragen van de partner. De sociale rechten verbonden aan het sta­tuut komen eveneens aan bod. Daarnaast wordt ook de fiscale kant van de zaak nader bekeken.