Overbruggingsrecht voor zelfstandige ouders tijdens paaspauze

Zelfstandige ouders die door de vervroegde paasvakantie volgende week niet kunnen werken omdat de scholen dicht zijn, kunnen toch het overbruggingsrecht aanvragen.

Werknemers kunnen tijdelijke werkloosheid aanvragen als ze door de verstrengde coronamaatregelen die zaterdag ingaan volgende week moeten thuisblijven omdat de kinderen niet naar school mogen. Hun werkgever kan dat niet weigeren. De werknemer ontvangt voor die dagen een uitkering van 70 procent van een geplafonneerd loon.

Minister van Zelfstandigen David Clarinval (MR) heeft een oplossing uitgewerkt om te vermijden dat zelfstandigen volgende week geen aanspraak kunnen maken op het overbruggingsrecht.

Zelfstandige ouders die niet kunnen werken, kunnen bij een schoolsluiting vanwege coronamaatregelen, dus niet vanwege een voorziene vakantieperiode, ook een soort werkloosheidsuitkering aanvragen: het crisisoverbruggingsrecht. Die uitkering bedraagt maximaal 1.292 euro per maand.
7 dagen

Een van de voorwaarden daarvoor is dat de zelfstandige zeven kalenderdagen (hoeft niet opeenvolgend) in een maand niet kan werken. Maar een schoolweek duurt natuurlijk slechts 5 dagen. Om te vermijden dat zelfstandigen daardoor geen aanspraak kunnen maken op de uitkering, heeft minister van Zelfstandigen David Clarinval (MR) een oplossing uitgewerkt. ‘De periode van volgende week maandag tot vrijdag wordt aanvaard als een periode van zeven dagen’, meldt zijn woordvoerder.

Dat betekent dus dat zelfstandigen die hun activiteit volgende week de hele week onderbreken om op de kinderen te passen aanspraak maken op het overbruggingsrecht. Maar doen ze dat niet de hele week, bijvoorbeeld omdat hun partner een of enkele dagen op de kinderen past, dan hebben ze er geen recht op.