Sociale bijdrage 2015 nieuwe regels

Twee weken geleden heeft het Parlement zijn goedkeuring gehecht aan een wetsontwerp dat de sociale bijdrageregeling voor zelfstandigen met ingang van 1 januari 2015 op een grondige wijze hervormt (Parl.St. Kamer 2013-2014, nr. 53-2938/004).

 

Vanaf dan zullen de bijdragen worden berekend op de inkomsten van het bijdragejaar zelf, en dus niet langer op de inkomsten van (in principe) drie jaar vóór het bijdragejaar. Bedoeling is een systema­tische band tot stand te brengen tussen de bijdragen en de economische realiteit van elke zelfstandige.

Lees meer in pdf