Statuut van helpende echtgenote

Naast de zelfstandigen zijn ook de helpers (behoudens enkele uitzonderingen) onderworpen aan het sociaal statuut der zelfstandigen. Een helper is een persoon die in België een zelfstandige in de uitoefening van zijn beroep bijstaat of vervangt, zonder tegenover de zelfstandige door een arbeidsovereenkomst te zijn verbonden. Een helper is meestal (maar niet noodzakelijk) familie van de zelfstandige.
Voor de echtgenoot-helpers (de meewerkende echtgenoten) bestaat een specifieke reglementering:
voor meer info zie pdf