student in dienst nemen waarop letten ?

Met het zomerseizoen in zicht, hierbij enkele basisregels in verband met studentenarbeid kort samengevat.

1. Studentenjob of gewone job ?

Een student mag 50 dagen werken tijdens het hele jaar. Betaalde feestdagen en halve dagen moeten ook meegeteld worden.
Indien meer dan 50 dagen gewerkt wordt, zijn de gewone RSZ-bijdragen als loontrekkende toepasselijk.

2. Blijft de student kind ten laste ?

Een student is niet meer fiscaal ten laste indien hij of zij per kalenderjaar (inkomsten 2012) meer dan 6.984,14 EUR bruto verdient binnen een twee-oudergezin of 8.670,88 EUR bruto binnen een één-oudergezin.

3. Behoudt van recht op kinderbijslag ?

Per kwartaal mag er maximaal 240 uren als jobstudent gewerkt worden. Alleen voor schoolverlaters geldt deze beperking niet voor het 3e kwartaal (juli, augustus en september). Het bedrag van de inkomsten speelt geen enkele rol voor de kinderbijslag.