Starters

U wil starten als zelfstandig ondernemer ? Welke formaliteiten dien je te vervullen voor de opstart van een nieuwe zaak? Of kies ik voor een eenmanszaak of vennootschap? Hoe haal ik fiscaal vriendelijk geld uit een vennootschap?

Wij weten waar u aan begint ! Met al uw vragen helpen wij U graag van A tot Z!

Download een kort overzicht van de formaliteiten waarmee we u kunnen helpen.

Gratis eerste lijnsadvies voor alle starters!

Volgende draaiboeken zijn zeker de moeite om na te lezen:

Via deze website vindt U in een handomdraai betrouwbare informatie over startvoorwaarden, formaliteiten, ondernemingsvormen, financiering, het opstellen van een goed gefundeerd ondernemingsplan, enz.

1. Eenmanszaak of vennootschap?

Als zelfstandig ondernemer hebt U bij de start van uw zelfstandige activiteit een rechtsvorm gekozen voor uw onderneming: ofwel koos u de vennootschapsvorm, ofwel opteerde U niet voor een specifieke vorm. In dit laatste geval hebt u een eenmanszaak of handelszaak. Deze keuze heeft belangrijke gevolgen, ……

Eenmanszaak of vennootschap

Kies de juiste vennootschapsvorm

De voordelen / nadelen van een eenmanszaak of vennootschap 

2. Beknopt overzicht van verschillende vennootschapsvormen

Wanneer U ervoor opteert uw onderneming in vennootschapsvorm te gieten, moet onmiddellijk een tweede belangrijke keuze worden gemaakt: welke vennootschapsvorm is het meest geschikt voor uw onderneming?
Zoals blijkt uit wat voorafgaat, hangt alles af van de concrete situatie (aard en omvang) van uw onderneming. ……

Beknopt overzicht van de vennootschapsvormen

Tip: De goedkoopste vennootschapsvorm: hiervoor kan je ook bij ons kantoor terecht

Tip: oprichten van een cvba. Dit vraagt maatwerk. Toch paar tips die je op weg helpen

De startersbvba of de 1euro bvba. Wie kan deze vennootschap oprichten?

3. Sociaal statuut en sociale bijdrage

Door de betaling van sociale bijdragen opent de zelfstandige in hoofdberoep rechten in de sociale zekerheid op het vlak van
– gezondheidszorgen (grote risico’s);
– gewaarborgd inkomen (vanaf de 2de maand ongeschiktheid); – pensioen;
– kinderbijslag.
Deze rechten zijn echter aan de lage kant. In veel gevallen is het aangewezen een bijkomende verzekering af te sluiten.

Sociaal statuut en sociale bijdragen

PDF cursus 2

4. Verplichte en vrije verzekering

Zie pdf

Via de sociale bijdragen zijn de zelfstandigen in hoofdberoep alleen verzekerd voor de “grote ri­sico’s” (bv. de kosten bij ziekenhuisopname, zorgen bij bevalling, ernstige medische behandelin­gen, .).
Men kan zich vrijwillig laten verzekeren voor de “kleine risico’s” (gedeeltelijke terugbetaling van consultatie geneesheer en specialist, geneesmiddelen, kinesitherapie, … ).

5. Administratieve verplichtingen op vlak van de BTW

Zie pdf

Alvorens de activiteit te starten moet een BTW-nummer aangevraagd worden. Dit gebeurt met het formulier 604 A dat gratis verkrijgbaar is op ieder BTW-controlekantoor.

6. Personenbelasting en bewijs van beroepskosten

zie pdf

De personenbelasting wordt berekend op het nettobelastbaar inkomen.

7. Werkloos zijn en zelfstandige worden

zie pdf

Indien een werknemer of werkloze een zelfstandig beroep wil beginnen, kan hij rekenen op enige goodwill vanwege de RVA.

8. Steunmaatregelen voor starters en zelfstandigen

zie pdf

9. Verschillende vormen van pensioenopbouw voor zelfstandigen

zie pdf

10. Wie kan van start gaan als zelfstandige , welke vereisten

zie pdf

11. schijnzelfstandigen : wat moet je hiervan onthouden

zie pdf

12. Wanneer ben je zelfstandige in hoofd -of bijberoep?

zie pdf

zie pdf

13. Hoe zit het met het statuut van medehelpende echtgenote ?

zie pdf

14. Gepensioneerd en toch werken als zelfstandige. wat is belangrijk!

zie pdf

15. Heeft een zelfstandige die failliet gaat recht op een uitkering?

zie pdf

16. U wilt een student in dienst nemen. Wat op fiscaal als sociaal vlak.

zie pdf

17. Adressen waar je alle mogelijke vergunningen kunt aanvragen

zie pdf

18. Starten met een zaak: wie moet attest bedrijfsbeheer bewijzen?

zie pdf

19. Wie moet zich aansluiten bij sociale kas?

zie pdf

20. Is een vennootschap nog interessant? 

zie pdf

21. Welke verzekering heb je nodig als zelfstandige ?

zie pdf

Graag een gratis simulatie van haalbaarheid eenmanszaak of vennootschap?