Wijzigingen die ingaan vanaf 2024

Voor het jaar 2024 willen wij aandacht vestigen op de significante wijzigingen die van invloed zijn op belastingen en geld
Zie hier korte samenvatting van de belangrijkste wijzigingen:

Belastingwijzigingen:

 1. Indexatie van Fiscale Grensbedragen:

  • De fiscale plafonds, die niet geïndexeerd werden van 2020 tot 2023, worden vanaf 2024 weer jaarlijks bijgesteld. Dit resulteert in verhoogde grensbedragen voor pensioensparen en andere fiscale faciliteiten.
 2. Belastingvoordeel voor Laadstations Verminderd:

  • Investeert u in een laadstation voor een elektrische wagen bij u thuis? Dan kunt u tot 1.750 euro van de investering in een intelligent laadstation (8.000 euro voor een bidirectioneel laadstation) fiscaal inbrengen. Voor laadpalen geplaatst in 2023 was er een belastingvoordeel van 30 procent, maar vanaf 1 januari daalt dat naar 15 procent.
   Voor uitgaven betaald vanaf september 2024 is er geen belastingvermindering meer.
 3. Uitbreiding van Fiscaal Vrijgestelde Overuren:

  • Er is een toename van het aantal fiscaal voordelige overuren van 130 naar 180 per jaar, met een vermindering van de bedrijfsvoorheffing op deze uren.
 4. Einde van Overgangsregeling Auteursrechten:

  • De overgangsregeling voor de belasting op auteursrechten, herzien in 2023, is vanaf 2024 niet meer beschikbaar.
 5. Inperking Belastingvoordeel voor Vastgoedleningen:

  • Het belastingvoordeel voor langetermijnsparen op leningen voor een tweede verblijf of investeringsvastgoed wordt ingeperkt vanaf 2024.
 6. Nieuwe Vereisten voor Huuraftrek:

  • Huurders die professioneel gebruikmaken van gehuurde panden en deze kosten fiscaal inbrengen, moeten vanaf 2024 gedetailleerde informatie over de verhuurder bijvoegen.
 7. Aanscherping Kaaimantaks:
  • De doorkijktaks, gericht op juridische constructies in het buitenland, wordt versterkt. Dit omvat de introductie van een exittaks en strengere regels voor geïndividualiseerde fondsen.
 8. Einde van Fiscale Regularisatie:

  • De mogelijkheid om federale belastingontduiking te regulariseren met een boete is per eind 2023 beëindigd.

Wijzigingen in kader van je woning 

 1. BTW-Regeling voor Sloop en Heropbouw:
 • Uniform BTW-Tarief van 6%: Voor het slopen en heropbouwen van woningen geldt nu een uniform verlaagd BTW-tarief van 6% in heel België. Dit tarief geldt echter alleen voor contracten tussen particuliere bouwheren en aannemers.
 • Strikte Voorwaarden: Dit gunstregime is gekoppeld aan strikte voorwaarden zoals het gebruik van de woning als gezinswoning, de maximale grootte van de woning, en het niet bezitten van een andere woning.
 1. Vlaamse Premie voor Sloop en Heropbouw:
 • Premie van 10.000 Euro: Indien u niet in aanmerking komt voor het verlaagde BTW-tarief, is er een Vlaamse sloop/heropbouwpremie van 10.000 euro beschikbaar. Voorwaarden hiervoor omvatten de locatie van het project en de afwezigheid van een aardgasaansluiting.
 1. Premie voor Asbestverwijdering en Zonnepanelen:
 • Premie van Fluvius: Voor het verwijderen van asbest en het plaatsen van zonnepanelen biedt Fluvius een premie van 12 euro per vierkante meter. Deze regeling is verlengd tot eind 2025.
 1. Nieuwe Verplichtingen voor EPC-Certificaat:
 • EPC voor Gemeenschappelijke Delen: Alle appartementsgebouwen moeten nu een Energieprestatiecertificaat (EPC) hebben voor de gemeenschappelijke delen. Dit geldt ook voor grote niet-residentiële eenheden zoals kantoren en winkels.
 1. Aanpassingen aan Mijn VerbouwPremie:
 • Voortzetting en Indexatie: De Mijn VerbouwPremie, gericht op renovatie en energiebesparende investeringen, loopt door in 2024. De hoogte van de premie is afhankelijk van diverse factoren zoals gezinsinkomen en -samenstelling.
 1. Einde Meeneembaarheid van Registratierechten:
 • Geen Afrek Meer Mogelijk: De mogelijkheid om de registratiebelasting van een vorige woning af te trekken van de registratiebelasting op een nieuwe woning, bekend als de meeneembaarheid, is niet langer beschikbaar.
 1. Verhoging Registratierechten voor Erfpacht en Recht van Opstal:
 • Stijging naar 5%: De registratierechten voor het vestigen of overdragen van een erfpacht of recht van opstal stijgen van 2% naar 5%.

Overige Wijzigingen:

 • Gezondheidszorg: Er zijn verbeteringen in de terugbetaling van medische kosten, waaronder brillen en gehoorimplantaten.
 • Stijging Ereloon Tandartsen: De tarieven voor niet-geconventioneerde tandartsen stijgen met 6,05%.
 • Prijsstijgingen: Sigaretten, postzegels en bepaalde Proximus-abonnementen worden duurder.