2012 Verhoogde premies voor ramen, zonneboiler, renteloze lening

 
1. Verhoogde renovatiepremie voor isolerende ramen
Binnen de bestaande renovatiepremie komt er een verhoogde tegemoetkoming voor wie zijn oude ramen vervangt. Die premie is afhankelijk van het inkomen en geldt voor een maximale investeringskost van 15.000 euro:
Welke verdienste ?
a) wie minder dan 28.000 euro verdient, kan 40 procent van zijn investering terugkrijgen, daar waar het voorheen 30 procent was.
b) Wie minder dan 56.000 euro verdient, kan voortaan 30 procent in plaats van 20 procent terugkrijgen.

Vanaf wanneer ?
Deze verhoogde premie geldt voor alle investeringen sinds 1 januari 2012.

Vanaf volgend jaar, 1 januari 2013, wordt aan de verhoogde renovatiepremie een voorlopersbeleid gekoppeld. Vanaf dan zal ze enkel nog gelden voor superisolerende ramen.

 
2. Verhoogde premie voor zonneboiler
De premie voor de plaatsing van een zonneboiler – een systeem waarmee via zonne-energie water wordt verwarmd – wordt opgetrokken. De premie wordt verhoogd van 200 naar 550 euro per vierkante meter. Op die manier wordt de terugverdientijd van een zonneboiler teruggebracht tot 10 jaar.
 
3. Renteloze leningen
Voor wie ?
Die komen er voor mensen
X met een zeer laag inkomen,
x een invaliditeitsuitkering
x of een inkomensgarantie voor ouderen
X en voor mensen in schuldbemiddeling of in OCMW-begeleiding.
Wie zal dat betalen?
Dat zal gebeuren via het Fonds ter Reductie van de Globale Energiekost (FRGE), een federaal fonds dat werd opgericht om goedkope leningen te verstrekken aan gezinnen die energiebesparende maatregelen willen nemen.
Het FRGE hanteert een intrest van 2 procent. De Vlaamse regering heeft nu beslist om die intrest op zich te nemen voor mensen met een laag inkomen of in een precaire situatie.
Bij vragen twijfel niet mij te contacteren