Afbraak en heropbouw van een woning kan dat tegen 6 procent BTW?

 Druk op deze link voor alle info mbt deze maatregel

Vraag aan de minister

Onlangs werd er aan de minister gevraagd of de sloop- en bouwvergunning wel degelijk aangevraagd moet worden door dezelfde persoon als diegene die het pand daadwerkelijk zal afbreken en heropbouwen. Het kan immers zijn dat iemand die vergunning wel aangevraagd heeft, maar dat hij het te slopen gebouw nadien toch doorverkoopt aan iemand anders.

Antwoord van de minister

De minister bevestigt dat dit geen beletsel vormt voor de toepassing van het verlaagd BTW-tarief. Koopt u m.a.w. een pand van iemand met de sloop- en bouwvergunning erbij, dan kunt u zelf zonder probleem de toepassing van het 6%-BTW-tarief genieten op alle uitgaven die gepaard gaan met de sloop- en bouwwerkzaamheden.

Commentaar

Afbraak en heropbouw tegen 6% BTW. In 32 steden kon dit al sinds 2007, maar dit jaar werd deze maatregel uitgebreid tot gans België, zij het slechts tot eind dit jaar. Voor die 32 steden blijft dit dus wel nog gelden na 2009. Het nieuwe gebouw moet uitsluitend of hoofdzakelijk gebruikt worden als privéwoning, maar u hoeft er niet zelf in te gaan wonen. Het af te breken pand hoeft geen woning te zijn, het kan dus bv. een garage zijn.

Voor welke werken? In principe komen alle afbraak- en heropbouwingswerken in aanmerking, dus ook de werken in verband met de afwerking. Het is wel vereist dat de werken uitgevoerd worden door een geregistreerde aannemer.

Let op! De werken moeten voltooid zijn in 2009 of anders moet er al gefactureerd of betaald zijn in 2009 als de werken pas later voltooid zouden zijn.

Een vergunning nodig. In de regeling die begin 2007 ingevoerd werd, was er inderdaad voorzien dat ‘diegene’ die het verlaagd tarief wil genieten een verklaring moet indienen bij de lokale BTW-controle waarin staat dat het gebouw als privéwoning zal dienen. Zijn aanvraag moet o.a. vergezeld zijn van een bouwvergunning.

Door wie aan te vragen? In de wettekst stond wel niet of de bouwvergunning op naam van de aanvrager van het verlaagd tarief moest staan. De minister heeft nu bevestigd dat dit niet hoeft. Koopt u dus een afbraakpand mét de bouwvergunning, dan kunt u ook het verlaagd tarief genieten op voorwaarde dat u de werken wel degelijk laat uitvoeren door een geregistreerde aannemer.

Wat als u andere bouwplannen heeft? U heeft dan uiteraard een nieuwe bouwvergunning nodig. De minister spreekt zich hier weliswaar niet over uit, maar strikt gezien zou dit voor de BTW geen probleem mogen zijn als daardoor de bestemming van het gebouw, namelijk een privéwoning, niet wijzigt.