Aftrekbaarheid van auto zal afhangen van Co2 uitstoot

 


Welke voertuigen?

De wijziging geldt voor de volgende voertuigen die niet uitsluitend voor bezoldigd vervoer van personen worden gebruikt (art. 66 §§ 1 en 2 WIB):

– personenauto’s;

– auto’s voor dubbel gebruik;

– minibussen.

Hoe berekenen?

In de vennootschapsbelasting en de belasting van niet-inwoners/vennootschappen wordt de aftrekbaarheid van de beroepskosten voortaan bepaald in functie van:

– de CO2-uitstoot van het voertuig; én

– de gebruikte brandstof.

Beroepskostenaftrek in functie van CO2-uitstoot (art. 198bis WIB)

CO2-uitstoot (g per km) – Diesel

CO2-uitstoot (g per km)- Benzine

Aftrek

< 105

< 120

90 %

105-115

120-130

80 %

115-145

130-160

75 %

145-175

160-190

70 %

> 175

> 190

60 %

Dezelfde modulering geldt ook voor de belasting van minder- en meerwaarden op deze voertuigen. Brandstofkosten blijven zoals voorheen 100 % aftrekbaar.

Deze aftrekmodulering is niet van toepassing in de personenbelasting (handelaar-vrij beroep/natuurlijke persoon). De aftrekbeperking van 75 % blijft hier gelden.

Hoe CO2-uitstoot van de wagen bepalen?

De CO2-uitstoot van de wagen kan men terugvinden:

– op de website van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu: http://portal.health.fgov.be;

– op het eenvormigheidsattest van het voertuig.

Voorbeeld

Een werkgever stelt een bedrijfswagen (diesel) ter beschikking aan een werknemer die op minder dan 25 km afstand woont van zijn werkplaats. De wagen heeft 11 fiscale PK (voordeel van alle aard (VAA) 1.737 EUR/jaar).

De leasekost van de wagen bedraagt 500 EUR exclusief btw per maand. De werkgever is btw-plichtige.

We wijzigen enkel de CO2-uitstoot:

 

100 g CO2

120 g CO2

180 g CO2

Leasekost + niet-recupereerbare btw

6.630,00

6.630,00

6.630,00

Btw op VAA

136,85

136,85

136,85

CO2-taks

316,29

506,06

1.075,39

Recuperatie via vennootschapsbelasting

-2.218,88

-2.000,37

-1.910,87

Netto

4.864,25

5.272,54

5.931,37

De brandstof blijft 100 % aftrekbaar.

Inwerkingtreding

Deze wijziging trad in werking op 1 april 2007 voor de nieuw aangekochte bedrijfswagens. Vanaf 1 april 2008 geldt deze maatregel algemeen voor het hele bedrijfswagenpark.

Volgende vragen zijn evenwel nog steeds niet beantwoord:

– Hoe worden lpg-wagens behandeld?

– Wat indien CO2-uitstoot niet bekend is (oude wagens)?

– Heeft deze wijziging een invloed op de aftrek in hoofde van de werkgever van de forfaitaire kilometervergoeding?

Gevolgen voor u? Meestal valt deze herschikking nog mee. De meeste dieselmodellen die als firmawagen gebruikt geworden, hebben nl. een CO2-uitstoot van 115 à 170 gr. en voor die wagens verandert er niet veel. Zo blijkt bv. dat het aftrekpercentage voor drie courante modellen hetzelfde gebleven is onder de nieuwe regeling, nl. 70% of 75% voor een Audi A4 Avant 2.0 TDI, 75% voor een BMW 3 Touring 318D en 70% voor een Ford Galaxi 2.0 TDCI.

EN WAT MET AFTREKBAARHEID VAN BRANDSTOFKOSTEN ?

Principe. Tot eind vorig jaar vormden de brandstofkosten nog een uitzondering op de aftrekbeperking. In tegenstelling tot de ‘gewone’ autokosten die maar beperkt aftrekbaar waren, waren zij nog voor 100% aftrekbaar. De nieuwe wet heeft dit echter gewijzigd. Sinds 01.01.2010 zijn de brandstofkosten maar voor 75% aftrekbaar (zowel voor vennootschappen als voor eenmanszaken!).

Gevolgen voor u? Deze wijziging zal u uiteraard wél voelen. Stel, de brandstofkosten van een firmawagen bedragen bij u gemiddeld € 2.400 per jaar. Dan is daar € 600 (25%) niet aftrekbaar van geworden. ‘Reëel’ kost dat u dan € 204 (gerekend tegen 34% vennootschapsbelasting) of € 300 (gerekend tegen 50% personenbelasting), lees: u bespaart minder belastingen gelijk aan deze bedragen.

Groen voordeel alle aard …

Het belastbaar voordeel van een bedrijfswagen wordt niet langer berekend op de fiscale PK van het voertuig, maar op de CO2 uitstoot.  De huidige forfaitaire kilometers voor persoonlijk gebruik (5.000 km voor een woon-werkafstand van maximaal 25 km en 7.500 km voor een grotere woon-werkafstand) blijven wel behouden.

Het belastbaar voordeel is dan gelijk aan de forfaitaire privé-kilometers (5000 of 7500 km) vermenigvuldigd met de CO2- uitstoot van het voertuig en met de CO2-coëfficiënt.

Deze CO2-coëfficiënt bedraagt:

Brandstoftype voertuig

CO2-coëfficiënt per gram CO2

 

2010

2011

Benzine/LPG/aardgasmotor

0,00210 €

0,00216 €

Diesel

0,00230 €

0,00237 €

De minimale fiscale waardering wordt bepaald op 0,10 € per kilometer. Dit geldt ook voor elektrische voertuigen.

De coëfficiënten worden jaarlijks op 1 januari geïndexeerd.

BTW-matig

Voor de volledigheid willen wij ook nog zeggen dat de BTW-aftrek voor personenwagens max. 50% bedraagt, ook al bedraagt het beroepsgedeelte 50% of meer. Is het beroepsgedeelte minder dan 50%, dan is de BTW maar aftrekbaar voor het beroepsgedeelte.

120% aftrekbaar?

Voertuigen met verbrandingsmotor, die onder 60 g/km blijven, zijn volledig aftrekbaar en elektrische voertuigen met nulemissie zijn zelfs voor 120 procent aftrekbaar vanaf 1 januari 2010. Deze regeling heeft enkel betrekking op de bedrijfswagens van werknemers. KMO’s, zelfstandigen en vrije beroepen blijven buiten schot.

Tankkaart …

Het gebruik van een personenwagen wordt nog op een andere manier fiscaal geviseerd, omdat de brandstofkosten sinds 1 januari 2010 slechts tot 75 % aftrekbaar zullen zijn. En dat zowel voor de personenbelasting als voor de vennootschapsbelasting. Enkel de financieringskosten en de kosten voor vaste mobilofoontoestellen blijven volledig aftrekbaar.