Autokosten voortaan afzonderlijk op factuur vermelden?

Aftrek doorgerekende autokosten?

Aftrekbeperking t.e.m. 2017. T.e.m. 31.12.2017 (aanslagjaar 2018) maakte het niet uit of u de autokosten die u doorrekende aan uw klanten afzonderlijk (bv. 140 km x € 0,5 = € 70) op de factuur gezet had of niet. U kon ze immers niet in mindering brengen van uw te beperken autokosten (Comm. IB 66/55 en parl. vr. nr. 1411, Breyne, 02.02.1995) .
Aftrekbeperking vanaf 2018. Vanaf 2018 moeten autokosten die ‘uitdrukkelijk en afzonderlijk’ op de factuur vermeld staan, fiscaal beperkt worden bij de eindgebruiker (art. 66, §2, 4° WIB 92) . Om de aftrekbeperking effectief af te wentelen op de ontvanger (uw klant), moet u op de factuur het brandstoftype en de CO2 -uitstoot vermelden.
Tip  Door autokosten afzonderlijk door te rekenen, zullen uw verworpen uitgaven dalen en zal u dus minder vennootschapsbelasting moeten afdragen.
Let op! Gaat het om een professionele klant, dan schuift u de aftrekbeperking naar hem door.