Bankrekening worden meer dan ooit geconsulteerd

Het register met alle bankrekeningen en verzekeringscontracten van Belgen werd in 2021 liefst 153.000 keer geraadpleegd. Dat is drie keer zoveel als in 2020.

Veel heeft te maken met de uitbreiding die de regering in 2020 doorvoerde. Sinds de zomer van dat jaar hebben niet alleen de fiscus, maar ook de federale overheidsdienst Justitie, de gerechtsdeurwaarders en de notarissen toegang tot het register, telkens onder voorwaarden. Bij de notarissen bijvoorbeeld kan een consultatie alleen bij de aangifte van een nalatenschap.

De notarissen namen in 2021 meer dan de helft van de inzages (87.141) voor hun rekening. ‘Alleen als de cliënten ons verzoeken de aangifte van de nalatenschap op te maken, doen we een opzoeking. Elke notaris heeft toegang tot de applicatie, maar er wordt wel nagegaan of de persoon voor wie een opzoeking gebeurt overleden is’.

87.141

De notarissen namen in 2021 meer dan de helft van de inzages in het register voor hun rekening.

Op de tweede plaats volgt de fiscus, die het register vorig jaar bijna 52.000 keer inkeek. Dat is 5 procent meer dan in 2020. Die consultaties gebeuren bij een vermoeden van fiscale fraude en alleen na toestemming van ambtenaren met een hogere functie. Het aantal raadplegingen van de federale overheidsdienst Justitie vervijfvoudigde in 2021 tot meer dan 10.000.